Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Na Odjelu prehrane se održava dodiplomska nastava za studente Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vježbe iz predmeta Osnove dijetoterapije.

Na Odjelu prehrane se održava nastava i vježbe za studente Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta Osnove dijabetološke dijetoterapije.