Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Lokacija

Odjel za nuklearnu medicinu

Kontakt

tel: (01) 290 2889
tel: (01) 290 2885

Naručivanje bolesnika

Bolesnici se za pregled mogu naručiti na sljedeći način:

  1. Na šalteru Odjela za nuklearnu medicinu D9, svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) od 8:00 do 13:00 sati
  2. U Centralnoj jedinici za naručivanje KBD telefaksom na broj: (01) 290 2991

Naručite se možete tako da faksirate POTVRDU O IZDANOJ UPUTNICI liječnika primarne zdravstvene zaštite i/ili nalaz liječnika koji Vas upućuje na pregled u kojemu je naveden pregled koji se traži. Za narudžbu je potrebno dostaviti sljedeće podatke:

  • ime i prezime
  • MBO (jedinstveni broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
  • datum rođenja
  • vrstu pregleda/pretrage za koju se naručujete
  • kontakt adresu, broj telefona i e-mail
  • broj telefaksa na koji ćemo poslati potvrdu o rezervaciji

3. U Centralnoj jedinici za naručivanje KBD popunjavanjem Web obrasca za naručivanje

Naručite se na zdravstvenu uslugu tako da elektroničkom poštom pošaljete skeniranu POTVRDU O IZDANOJ UPUTNICI liječnika primarne zdravstvene zaštite i/ili nalaz liječnika koji Vas upućuje na pregled u kojemu je naveden pregled koji se traži. Molimo Vas da u e-mail poruci dostavite i sljedeće podatke:

 • ime i prezime bolesnika
 • MBO (jedinstveni broj osiguranika sa zdravstvene iskaznice)
 • datum rođenja
 • vrstu pregleda ili pretrage na koju se bolesnik naručuje
 • kontakt adresu, broj telefona pacijenta i e-mail

Uputnica za zdravstvenu uslugu

Osim općih podataka o bolesniku, na obrascu je potrebno upisati:

 • Dijagnostičku pretragu – šifra djelatnosti: 2510000
 • Upućuje se na: Odjel za nuklearnu medicinu
 • Traži se: prvi pregled ili kontrolni pregled bolesnika

Osoblje

 • Gordana Kurnik, specijalist nuklearne medicine
 • Dinka Kušter, specijalist nuklearne medicine
 • Berislav Rožman, specijalist nuklearne medicine
 • Anamarija Vukasović, specijalist nuklearne medicine
 • Snježana Turk, ing. rad.
 • Luka Tarle, bacc. radiol. techn.

Aparat

Hologic QDR 4500 WDR

Pretrage

 • Mjerenje gustoće kostiju (slabinska kralješnica i kuk)
 • Mjerenje gustoće kostiju podlaktice
 • Mjerenje sastava cijeloga tijela
 • Mjerenja gustoće drugih kostiju na poseban zahtjev uz prethodni dogovor

Upute za bolesnike

Denzitometrija (DEXA ili dual-energy x-ray absorptiometry) je pretraga kojom se dijelovi tijela ili cijelo tijelo izlažu X zrakama da bi se procijenio mineralni sadržaj i izračunala mineralna gustoća kosti, a služi za procjenu čvrstoće kostiju i rizika prijeloma. Kosti smanjene mineralne gustoće postaju krhke i slabe te se lakše lome.
X zrake su ionizirajuće zračenje koje se koristi u radiološkoj dijagnostici. Denzitometrija je medicinska slikovna tehnika čiji nalaz liječniku omogućava postavljanje dijagnoze osteoporoze te praćenje bolesti i uspjeha terapije.

Ako postoji i najmanja mogućnost trudnoće pretragu je potrebno odgoditi. 

Priprema

Za pretragu nije potrebna priprema. Na pregled donesite raniju medicinsku dokumentaciju. Preporučuje se ne uzimati pripravke kalcija 24 sata prije pretrage. Potrebno je doći u udobnoj odjeći koja se može raskopčati ili jednostavno skinuti da se oslobodi područje koje se pregledava. Treba izbjegavati metalne ukrase na odjeći, a metalne predmete treba skinuti prije snimanja.

RTG pretrage s kontrastom (npr. s barijem) kao i neke nuklearno-medicinske pretrage (scintigrafija galijem ili talijem) učinjene u posljednjih sedam do deset dana mogu ometati pretragu. Upozorite medicinskog djelatnika ukoliko ste bili na takvoj pretrazi!

Upozorite medicinskog djelatnika u slučaju moguće trudnoće jer X zrake mogu oštetiti plod!

Denzitometrija – izvođenje pretrage

Denzitometrija je brza, jednostavna i bezbolna pretraga. Za ispravno pozicioniranje dijelova tijela na denzitometru koristi se laser koji ne uzrokuje oštećenja tijela. Tijekom pretrage, a prije snimanja pojedinih dijelova tijela, medicinski djelatnik koji izvodi pretragu će ispod nogu bolesnika postaviti predmete koji omogućuju bolje pozicioniranje dijelova tijela.

Snimanje se uobičajeno vrši u ležećem položaju. Izvor zračenja je ispod bolesnika, a detektor iznad bolesnika.
Za snimanje slabinske kralješnice se ispod potkoljenice stavlja spužvasta kocka ili jastuk. Za snimanje kuka, ispod potkoljenice se stavlja plastična ploča koja omogućuje unutarnju rotaciju stopala kako bi se gornji dio bedrene kosti doveo u odgovarajući položaj za analizu. Za snimanje podlaktice, bolesnik je u sjedećem položaju pokraj aparata, a ruka se postavlja na plastičnu ploču koja omogućuje odgovarajući položaj za snimanje i analizu.
Izvor zračenja kod snimanja podlaktice je ispred bolesnika iznad razine poda, detektor ispred i iznad bolesnika.
Tijekom pretrage se pomiče detektor koji je iznad bolesnika. Medicinski djelatnik je tijekom izvođenja pretrage u istoj prostoriji odvojen olovnim paravanom. Snimanje dviju regija tijela (slabinskog dijela kralješnice i kuka) najčešće traje manje od 30 minuta.

Što se može očekivati nakon denzitometrije?

Nakon pretrage nema posebnih ograničenja za pacijenta.