Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Liječnici
dr. sc. Andrea Mutvar, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Berislav Rožman, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Dinka Kušter, dr. med.,  specijalist nuklearne medicine
Gordana Kurnik, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Anamarija Vukasović – Mabić, dr. med., specijalist nuklearne medicine

Liječnici na specijalizaciji:
Matija Brataljenović, dr. med., specijalizant nuklearne medicine
Vlatka Jozanović, dr. med., specijalizant nuklearne medicine
Dragana Lukić, dr. med., specijalizant nuklearne medicine

Stručni prvostupnici radiološke tehnologije:
Luka Tarle
Ivana Lugar
Snježana Turk

Medicinska sestra:
Jadranka Veverec

Nemedicinsko osoblje:

Kemičar:
Sandra Kovačević Ilić, dipl. ing. kem.

Administrator:
Anamarija Šešljaga

Spremačica:
Zdravka Picek

wave