Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
dr. sc. Petar Suton, dr. med. specijalisti onkologije i radioterapije: email: voditelj.onko@kbd.hr

Dr. sc. Petar Suton, dr. med., rođen je 1. veljače 1984. godine u Dubrovniku. Osnovnu i srednju školu završio je u Dubrovniku. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine. Pripravnički staž je obavio od 2010. do 2011. godine, a državni ispit položio 2011. godine. Od 2012. do 2013. godine radio je u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, ispostava Zabok.

Specijalizaciju iz onkologije i radioterapije je započeo 2013. godine. Doktorirao je 2016. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani Onkologija (Naslov disertacije: Prognostička vrijednost izraženosti koštanoga morfogenetskog proteina 6 u planocelularnim karcinomima usne šupljine). Znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta od 2017 godine. Specijalist onkologije i radioterapije od 2018. godine. Objavio je više od 35 znanstvenih radova u časopisima indeksiranima u Current Contentsu (CC) te 15-ak sažetaka na međunarodnim kongresima (320 citata prema Google Scholaru). Istraživač je u pet znanstvenih projekata Sveučilišta u Zagrebu te aktivni član American Society of Clinical Oncology, European Association for Cancer Research, European Society for Medical Oncology, British Association of Head and Neck Oncology te Hrvatskog društva za tumore glave i vrata.

Područje interesa uključuje: karcinom glave i vrata, tumore dojke i rak prostate te primjena modernih tehnika zračenja (VMAT, SBRT) u liječenju zloćudnih tumora. Prvi je voditelj Odjela za onkologiju i radioterapiju KB Dubrava. Kontinuirano se educira na međunarodnim tečajevima/kongresima/konferencijama te je dobitnik dvije stipendije društva ESMO.