Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Mirna Ravlić, dr. med. specijalisti onkologije i radioterapije: email: mravlic1@kbd.hr

Mirna Ravlić, dr. med., rođena je 12. svibnja 1984. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. Pripravnički staž odradila je u KBC-u Sestre milosrdnice te je u lipnju 2014. god. položila stručni ispit, a zatim je do veljače 2016. god. bila zaposlena u Domu zdravlja Vojnić kao voditelj tima ambulante obiteljske medicine.

Provođenje specijalističkog usavršavanja za liječnika specijalista onkologije i radioterapije odradila je u Klinici za tumore Zagreb KBC Sestre Milosrdnice te je u srpnju 2021. god. položila specijalistički ispit. Do studenoga 2022. god. bila je zaposlena kao specijalistica onkologije i radioterapije u Zavodu za onkologiju i radioterapiju Klinike za tumore Zagreb KBC Sestre Milosrdnice. Od studenoga 2022. god. zaposlena je u KB Dubrava gdje trenutno radi kao liječnica specijalistica onkologije i radioterapije Odjela za onkologiju i radioterapiju.