Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
prof. dc. sc. Antonio Juretić, dr. med. specijalisti onkologije i radioterapije: email: ajuretic@kbd.hr

Prof. dc. sc. Antonio Juretić, dr. med. je do umirovljenja bio redoviti profesor u trajnome zvanju na Katedri za kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S navršenih 65 godina života, odnosno po završetku akademske godine 30. rujna 2019. god., prekida mu se radni odnos u Klinici za onkologiju KBC-a Zagreb na radnom mjestu pročelnika Zavoda za radioterapijsku onkologiju. S radom dalje nastavlja u kontinuitetu od 1. listopada 2019. u Kliničkoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu. Njegovim prelaskom u KB Sveti Duh osniva se onkološka djelatnost u sklopu Klinike za unutarnje bolesti, odnosno započinje onkološko liječenje solidnih tumora (u poliklinici, dnevnoj bolnici i odgovarajućem odjelu), a što ranije nije postojalo. Godine 2022. novoizabrana Uprava KB Sv Duh ne produžuje mu ugovor za 2023. god., tako da s radom u toj ustanovi prestaje s 31. 12. 2022. god. kada se umirovljuje.

Nakon diplomiranja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1977. god., prof. dr. sc. Antonio Juretić je s radom započeo u Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta. Doktorsku disertaciju brani 1982. godine. Godine 1986. postaje izvanrednim profesorom za predmet Fiziologija i imunologija, a 1990. god. znanstvenim savjetnikom. Nakon toga u Klinici za tumore u Zagrebu provodi specijalističko usavršavanje i postaje specijalist radioterapije (sada se specijalizacija naziva „Onkologija i radioterapija” u trajanju od 5 godina). Od svibnja 2003. god. radi u Klinici za onkologiju KBC-a Zagreb, prvo na mjestu pročelnika Odjela, a od listopada 2008. godine na mjestu pročelnika Zavoda. Na Sveučilištu u Rijeci izabran je 2006. god. u zvanje naslovnog redovitog profesora iz onkologije, a 2010. god. za redovitog profesora na Katedri za kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2016. izabran je za redovitog profesora u trajnome zvanju, a 2017. god. postaje pročelnikom Katedre za kliničku onkologiju s mandatom do kraja 2018. godine. Radi znanstvenog i stručnog usavršavanja  u više je navrata boravio i radio u inozemstvu: Max-Planck institut za biologiju, Tuebingen, Njemačka; The Wistar Institute, Philadelphia, USA; Centar za učenje i istraživanje (Zentrum fuer Lehre und Forschung) Sveučilišne klinike u Bazelu, Švicarska; Odjel za radioterapiju Sveučilišne klinike u Tuebingenu, Njemačka. Autor ili koautor je u više od 100 publikacija od kojih je najveći dio u časopisima indeksiranim u CC-u. Broj citata radova mu je 1984 (podaci iz ožujka 2016. god.). Autor je ili koautor u više od 20 poglavlja u stručnim knjigama ili udžbenicima. Od samog početka je aktivno sudjelovao u organizaciji više onkoloških simpozija i kongresa u Hrvatskoj: kongresi i simpoziji Hrvatskog onkološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora (2002. godine 15. redovni kongres u kontinuitetu) i Srednje europski onkološki kongresi (CEOC, 2022. godine 16. redovni kongres u kontinuitetu). Suorganizator ili organizator je više tečajeva trajne medicinske edukacije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivni ili bivši član je više domaćih i međunarodnih strukovnih udruga: Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, ESTRO (Europsko radioterapijsko i onkološko društvo), ASCO (Američko društvo za kliničku onkologiju), ASTRO (Američko radioterapijsko i onkološko društvo) i ESMO (Europsko društvo za medicinsku onkologiju). Položio je i ESMO ispit iz medicinske onkologije što je u rangu (sub)specijalističkog ispita.

Prof. dr. sc. Antonio Juretić bio je mentor više kandidata u izradi magistarskog i/ili doktorskog rada. Bio je voditelj više znanstvenih projekata pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH. Također je mentor i više liječnika koji specijaliziraju Radioterapiju i onkologiju i Onkologiju i radioterapiju te sudjeluje kao ispitivač na specijalističkom ispitu iz specijalizacije Onkologija i radioterapija.