Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Osim prethodne suglasnosti Ministarstva zdravstva RH za uspostavljanjem onkološke djelatnosti s mogućnošću primjene svih oblika specifičnog onkološkog liječenja (radioterapija i sustavna terapija solidnih tumora), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatska liječnička komora su također dali pozitivno mišljenje za uspostavljanje ove djelatnosti u KB Dubrava. Dana 10. prosinca 2022. je Ministarstva zdravstva izdalo rješenje za početak rada, dok su kreveti/postelje za rad Poliklinike (Dnevna bolnica i ambulanta za onkologiju i radioterapiju) ugovoreni 15. prosinca 2022. godine.

Prva terapija primijenjena je 19. prosinca 2022. godine te se tjedno provodi 50-70 onkoloških terapija u Dnevnoj bolnici onkologije i radioterapije. Vrijeme čekanja na prvi pregled je prosječno 7 dana, dok se terapije provode u roku od 14 dana od datuma postavljanja indikacije za onkološkim liječenjem.

Na Odjelu su zaposlena četiri specijalista onkologije i radioterapije, sedam medicinskih sestara te administrativna tajnica. Tri liječnika imaju doktorat znanosti, a jedan od njih je i znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu od 2017., dok je jedan djelatnik, do umirovljenja, bio redovni profesor u trajnome zvanju u Katedri za kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svi djelatnici kontinuirano se educiraju putem tečajeva trajne izobrazbe u zemlji i inozemstvu te su aktivni i prepoznati u međunarodnoj znanstvenoj zajednici (više od 170 CC indeksiranih publikacija s više od 2100 citata).

Prostori Dnevne bolnice i Ambulante za onkologiju i radioterapiju opremljeni su najsuvremenijom opremom i materijalima (multifunkcijske fotelje za primjenu sustavne terapije, infuzomati, terapijska kolica s lijekovima, automatski defibrilator, monitori za praćenje vitalnih funkcija, EKG …). Također, Poliklinika raspolaže s prostorom za samostalnu pripravu terapije citostaticima (laminar/kabinet za pripremu, aparat za odlaganje opasnog medicinskog otpada), a također ima i ”mini-lab” (hematološki brojač za brzu kompletnu i diferencijalnu krvnu sliku).

Sudjelujemo u radu pet multidisciplinarnih timova Kliničke bolnice Dubrava. U ovom trenutku provodimo sustavnu onkološku terapiju za: tumore pluća, karcinome glave i vrata, tumore probave, rak dojke te urološke tumor, a za karcinom pluća primjenjujemo i imunoterapiju  u suradnji s KBC-om Sestre milosrdnice.

U 2023. i 2024. planira se izgradnja Radioterapijskog centra s dvama bunkerima i prostorom za CT simulator uz instalaciju dvaju digitalnih linearnih akcelerator s mogućnošću volumetrijski modulirane lučne radioterapije (VMAT) i slikovno vođene radioterapije (IGRT) te jednog CT simulatora uz pripadnu oprema (software, dozimetrijska oprema i oprema za fiksaciju bolesnika). Za navedeni projekt izrađeno je idejno rješenje te smo u postupku projektiranja prostora za radioterapijsku opremu.