Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Odjel za onkologiju i radioterapiju započeo je s radom 19. prosinca 2022. primjenom prve terapije. Uspostavi onkološke djelatnosti u KB Dubrava prethodili su pozitivno mišljenje Hrvatske liječničke komore, dopusnica Ministarstva zdravstva RH za rad (30. studenoga 2022.) te ugovaranje postelja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (15. prosinca 2022.), čime je djelatnost onkologije i radioterapije KB Dubrava službeno postala dio mreže javnozdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske.

Od tada do danas, u prvoj godini rada nove djelatnosti, broj onkoloških terapija primijenjenih u Dnevnoj bolnici onkologije i radioterapije iznosi 80-100 tjedno.  Vrijeme čekanja na prvi pregled je prosječno 7 dana, dok se terapije provode u roku od 2-3 tjedna od datuma postavljanja indikacije za onkološkim liječenjem.

Na Odjelu je trenutno zaposleno pet specijalista onkologije i radioterapije, dvije magistre sestrinstva, šest prvostupnica sestrinstva, jedna medicinska sestra, dvije bolničarke i dvije administrativne tajnice. Troje liječnika specijalista ima doktorat znanosti, jedan liječnik specijalist je redoviti profesor u trajnome zvanju pri Katedri za kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a jedan liječnik specijalist je znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svi djelatnici kontinuirano se educiraju putem tečajeva trajne izobrazbe u zemlji i inozemstvu te su aktivni i prepoznati u međunarodnoj znanstvenoj zajednici (više od 170 CC indeksiranih publikacija s više od 2100 citata).

U prvoj godini rada aplicirano je više od 3000 terapija, od čega više od 1700 specifičnih onkoloških terapija (aplikacija citostatika). Ostvareno je više od 900 prvih složenih pregleda te oko 4500 kontrolnih pregleda, dok je na multidisciplinarnim timovima prikazano i raspravljeno više od 1000 onkoloških bolesnika.

U 2023. i 2024. planira se izgradnja Radioterapijskog centra s dvama bunkerima i prostorom za CT simulator uz instalaciju dvaju digitalnih linearnih akcelerator s mogućnošću volumetrijski modulirane lučne radioterapije (VMAT) i slikovno vođene radioterapije (IGRT) te jednog CT simulatora uz pripadnu oprema (software, dozimetrijska oprema i oprema za fiksaciju bolesnika). Za navedeni projekt izrađeno je idejno rješenje te smo u postupku projektiranja prostora za radioterapijsku opremu.