Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Redovne aktivnosti na Odjelu za onkologiju i radioterapiju uključuju rad u Ambulanti i Dnevnoj bolnici, aplikaciju specifične onkološke terapije te sudjelovanje u radu multidisciplinarnih timova (MDT) za pojedina područja onkologije (tumori probavnog sustava, tumori urološkog sustava, tumori glave i vrata, rak dojke te tumori pluća), dok se za sve karcinome primjenjuje i imunoterapija  u suradnji s KBC-om Sestre milosrdnice.
Prostori Dnevne bolnice i Ambulante za onkologiju i radioterapiju opremljeni su najsuvremenijom opremom, uređajima i materijalima za primjenu sustavne citotoksične terapije (multifunkcijske fotelje za primjenu sustavne terapije, infuzomati, terapijska kolica s lijekovima, automatski defibrilator, monitori za praćenje vitalnih funkcija, EKG…). Također, Poliklinika raspolaže s prostorom za samostalnu pripravu terapije citostaticima (laminar/kabinet za pripremu, aparat za odlaganje opasnog medicinskog otpada) te ”mini-lab” (hematološki brojač za brzu kompletnu i diferencijalnu krvnu sliku).

Dnevna bolnica s polikliničko-konzilijarnom djelatnosti

Više informacija >