Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Odjel za transfuzijsku medicinu (OTM) pruža usluge prijetransfuzijskog testiranja za ambulantne bolesnike te za sve klinike i zavode KB Dubrava.

Katalog pretraga:

  • određivanje krvne grupe
  • test otkrivanja antieritrocitnih protutijela
  • određivanje specifičnosti antieritrocitnih protutijela
  • direktni antiglobulinski test
  • određivanje eritrocitnih antigena
  • križne probe

OTM opskrbljuje bolnicu krvnim pripravcima i lijekovima iz plazme tijekom 24 sata dnevno tijekom cijele godine. Na odjelu se obavlja prikupljanje krvotvornih matičnih stanica za autolognu transplantaciju. Od 2018. se u tu svrhu koristi novi stanični separator Spectra Optia. Od kraja 2018. u KB Dubrava djeluje Povjerenstvo za transfuzijsku medicinu na čelu s Goranom Džepinom, dr. med., spec. transfuzijske medicine, koje se redovito sastaje, analizira transfuzijsko liječenje, potrošnju krvnih pripravaka te predlaže rješenja za unapređenje.

Godine 2019. implementiran je novi sofisticirani analizator za prijetransfuzijsko testiranje Eflexis, a 2020. implementiran je analizator za prijetransfuzijsko testiranje IH-500.

Dr. Gorana Džepina je dana 30.10.2019. izabrana u naslovno suradničko zvanje asistent u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, Sveučilište Sjever, u trajanju od 6 godina i od tada se na OTM-u održavaju vježbe za studente.

Krajem 2020. započinjemo s primjenom Covid konvalescentne plazme kod pacijenata hospitaliziranih zbog bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2.