Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditeljica Dnevne kardiološke bolnice s polikliničko-konzilijarnom djelatnosti Doc.dr.sc. Diana Rudan, dr. med.

Doc. dr. sc. Diana Rudan, dr. med. specijalistica je interne medicine s užom specijalizacijom iz kardiologije i voditeljica je Dnevne bolnice s polikliničko-konzilijarnom djelatnosti Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Docentica je na Sveučilištu Sjever, a na više medicinskih škola i fakulteta drži dodiplomsku i diplomsku nastavu. Ima višegodišnje iskustvo u kliničkoj kardiologiji i ehokardiografiji, a u svom radu usavršavala se u Velikoj Britaniji gdje je završila nekoliko tečajeva te provela višemjesečno znanstveno usavršavanje na Edinburškom Sveučilištu. Autorica je na više od 30 znanstvenih radova s preko 700 citata objavljenih u relevantnim međunarodnim bazama podataka te je pozvani predavač iz područja kardiologije na mnogim kardiološkim kongresima. Članica je Hrvatskog kardiološkog društva, te društva Royal College of Physicians u Velikoj Britaniji.