Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditelj Dijagnostičko-terapijskog odjela za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Izv. prof. dr. sc. Irzal Hadžibegović, dr. med.

Izv. prof. dr. sc. Irzal Hadžibegović, dr. med. specijalist je interne medicine s užom specijalizacijom iz kardiologije i voditelj Dijagnostičko/terapijskog odjela za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu. Naslovni je izvanredni profesor na Fakultetu dentalne medicine i zdravstva Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Ima višegodišnje kliničko iskustvo u invazivnoj i intervencijskoj kardiologiji te obavlja i nadzire rutinske i kompleksne invazivne dijagnostičke i terapijske zahvate u akutnim i kroničnim ishemijskim i strukturnim bolestima srca te tromboembolijskim kardiovaskularnim bolestima. Autor je na više od 30 znanstvenih radova iz područja kardiologije i reanimatologije s preko 1000 citata objavljenih u relevantnim međunarodnim bazama podataka. Autor je više od 80 sažetaka stručnih radova objavljenih u knjigama sažetaka međunarodnih i domaćih kongresa i pozvani predavač iz područja kardiologije i reanimatologije na mnogim domaćim kongresima te na nekoliko međunarodnih kongresa. Europski je instruktor za napredno održavanje života odraslih (ALS) i nacionalni koordinator projekta registracije i praćenja ishoda vanbolničkog srčanog zastoja u organizaciji Europskog društva za resuscitaciju (EuReCa). Član je Hrvatskog kardiološkog društva, Europskog društva za perkutanu koronarnu intervenciju i upravnog odbora Hrvatskog društva za reanimatologiju Hrvatskog liječničkog zbora.