Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Pročelnik Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Izv. prof. prim. dr. sc. Šime Manola, dr. med, FESC email: procelnik.kardio@kbd.hr

Rođen sam 30. studenog 1970. godine u Zadru gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1995. godine.

Specijalizaciju iz interne medicine započeo sam 2000. godine u Kliničkoj bolnici “Sestre Milosrdnice”, a specijalistički  ispit iz interne medicine položio sam 2003.godine. Od tada do 2011 radio sam u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Interne klinike, kao odjelni liječnik na području opće kardiologije, interventne kardiologije, elektrofiziologije i elektrostimulacije. 2005. godine  proveo sam godinu dana na edukaciji iz elektrofiziologije kod dr. Riccarda Cappata; Policlinico San Donato Milaneze; Milano; Italija.  2007. godine položio sam subspecijalistički ispit iz kardiologije.  Od 2011 voditelj sam kardiološkog odjela i laboratorija za elektrofiziologiju srca.   Danas je iza mene petnaestgodišnje godišnje iskustvo u interventnoj kardiologiji, u implantaciji elektrostimulatora srca, ICD-a i CRT terapiji te u  elektrofiziologiji.

2003. godine završio sam Poslijediplomski studij – Medicinske znanosti. 2005. godine postao sam asistent na Katedri za Internu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz područja biomedicine  i zdravstva stekao sam 2010. godine obranom disertacije pod naslovom: “Utjecaj atrioventrikulskog intervala na interventrikulsku disinkroniju i  udarni volumen   u bolesnika s totalnim atrioventrikulskim blokom i implantiranim DDD elektrostimulatorom srca“. 2010. godine izabran je u nastavno zvanje višeg asistenta. Trenutno u znanstvenom zvanju višeg suradnika. 2015 godine izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje docent na Medicinskom, a potom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U lipnju 2015. položio sam Europski ispit iz elektrostimulacije (EHRA Certification level 1), a 2016 dobio punu akreditaciju Europskog kardiološkog društva iz područja elektrostimulacije Certified Cardiac Device Specialist level 2 (ECDS level 2). 2017. g. dobio sam titulu ”Fellow of the European Society of Cardiology”.

2018. godine završio sam Masters of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management (DAS-CAM) University of Maastricht (NL) u trajanju dvije godine.

2014. imenovan sam za predsjednika Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva. Od rujna 2018. član sam National Cardiac Societies odbora Europskog aritmološkog društva.

2021. godine počinjem raditi u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu na mjestu Pročelnika Zavoda za bolesti srca i krvnih žila.

Dosadašnjim stručnim i znanstvenim radom  objavio sam više od stotinu znanstvenih članaka i kongresnih priopćenja od kojih je  32 citirano  u Current Contents-u. Autor sam poglavlja udžbenika iz Interne medicine za studente stomatologije i interne medicine. Aktivno sam sudjelovao na nizu domaćih i međunarodnih stručnih sastanaka i kongresa, kao i u organizaciji istih.