Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Odjel za kardiomiopatije, zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju Vanja Ivanović Mihajlović, dr. med.

Rođena sam u Varaždinu, gdje sam i završila svoje srednjoškolsko obrazovanje. 2004. godine upisala sam Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a diplomirala sam 2010. godine. 2011. godine završila sam obavezni jednogodišnji pripravnički staž u KBC Zagreb i položila državni ispit. Od 2012. godine kao vanjski suradnik Medicinskog fakulteta, sudjelujem u nastavi predmeta Temelji liječničkog umijeća. 2013. godine započela sam sa specijalizacijom iz kardiologije u Kliničkoj bolnici Dubrava, koju sam završila početkom 2019. godine i položila specijalistički ispit, te radim kao specijalist kardiolog u Zavodu za bolesti srca i krvnih žila.

Studentica sam Poslijediplomskog doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“, a u dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavila sam više znanstvenih radova i kongresnih priopćenja i sudjelovala na više domaćih i inozemnih stručnih kongresa.

Uže polje interesa i stručnog rada mi je liječenje srčanog popuštanja, uključujući uznapredovale metode liječenja mehaničkom potporom i transplantacija srca.