Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Liječnici specijalisti i subspecijalisti::
Drago Boščić, dr. med., specijalist ORL i kirurgije glave i vrata, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata, v. d. pročelnika Zavoda
prim. mr. sc. Jelena Kovačić, dr. med., specijalist ORL i kirurgije glave i vrata, subspecijalist audiologije
dr. sc. Ivan Oreški, dr. med., specijalist ORL i kirurgije glave i vrata
Ana Vlašić, dr. med., specijalist ORL i kirurgije glave i vrata, subspecijalist audiologije
Tomislav Novosel, dr. med., specijalist ORL i kirurgije glave i vrata
Petar Gulin, dr. med., specijalist ORL i kirurgije glave i vrata
Tomislav Šušnjar, dr. med., specijalist ORL i kirurgije glave i vrata
Kristina Vrdoljak, dr. med., specijalist ORL i kirurgije glave i vrata
Tomislav Tomičević, dr. med specijalist ORL i kirurgije glave i vrata, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

Liječnici na specijalizaciji:
Ika Birkić Herak, dr. med.
Mara Bebek, dr.med.

Magistri sestrinstva:
Petra Lauš, Tomislava Pršlja, Marina Stanušić, Mia Čarapina

Prvostupnice sestrinstva:
Ivana Jukić, Marija Jutriša, Branka Klasić, Ankica Validžić

Medicinske sestre/tehničari:
Marica Bondža, Gordana Ivanković, Ljiljana Levanić, Pava Lovrić, Nada Petković, Ana Sobota, Anita Šantić, Patricia Štajduhar

Administracija:
Slobodanka Babajko

Spremačice:
Melća Bešlaga

wave