Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Protokol rada

Kroz Zavod za jednodnevnu kirurgiju primaju se u bolnicu  izabrani bolesnici za planirani kirurški zahvat ili radiološki dijagnostičko-terapijski postupak unutar istoga dana. Broj bolesnika operiranih  tijekom jedne godine u Zavodu je 22 % od ukupnih u bolnici, a broj obrađenih kroz dnevne bolnice iznosi 19 309.

Prednosti ovoga načina liječenja su:

  • kraći boravak
  • niži postotak infekcija
  • manja lista čekanja
  • manji troškovi.

Vrsta zahvata

Operativni zahvati koji se izvode u Zavodu su kraćega vremenskog trajanja (do 2 sata), ne očekuju se intra i poslijeoperacijske komplikacije, minimalno krvarenje te ne zahtijevaju posebnu njegu nakon zahvata.

Probir bolesnika

Odabir bolesnika  se zasniva na socijalnim i medicinskim kriterijima.

Socijalni kriteriji – bolesnik mora razumjeti planirani zahvat i poslijeoperacijski tijek, pristati na zahvat i anesteziju, imati odraslu pratnju nakon otpusta i kod kuće koja će biti uz njega prva 24 sata te udaljenost mjesta stanovanja (boravka) ne bi trebala biti veća od 50 km.

Medicinski kriteriji – u trenutku odlaska na planirani zahvat, zdravlje bolesnika mora biti u optimalno stabilnom stanju ukoliko bolesnik boluje od kroničnih bolesti (utvrđuje se pregledom anesteziologa, prijeoperacijski).

Priprema za zahvat

Bolesnici prije operativnog zahvata u anesteziji ne bi smjeli jesti i piti najmanje 6 sati. Lijekove koje koriste svaki dan,  dan prije operacije uzimaju u svom uobičajenom vremenu, a na dan operacije u dogovoru s anesteziologom ili kirurgom. Ukoliko su u terapiji bolesnika nalaze antikoagulansi, oni se izuzimaju iz terapije na vrijeme. Na dan zahvata bolesnik dolazi u bolnicu u dogovoreno vrijeme, nakon toga sljedi kratka priprema te, unaprijed utvrđenim redoslijedom nakon  razgovora s anesteziologom i kirurgom, odlazi na operaciju. Poslijeoperacijski se smješta u sobu za poslijeoperacijsko promatranje i praćenje.

Otpust bolesnika

Nakon ispunjavanja parametara za otpust nakon anestezije (opće, regionalne ili lokalne), bolesnik se  sa svim uputama otpušta na dan operacije na kućnu njegu uz pratnju koja mora biti uz bolesnika sljedećih 12 do 24 sata.