Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

v. d. Pročelnika Zavoda:
doc. prim. dr. sc. Davor Sporiš, prof. v. š., spec. neurolog, subspec. epileptolog

Glavna sestra Zavoda:
Ljubica Vulje, dipl. med. techn.

Tajnica Zavoda:
Maja Ljevar, bacc. oec.

Djelatnici Odjela za epilepsiju i preoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom

Djelatnici Odjela za demijelinizacijske bolesti

Djelatnici Odjela za neurofiziologiju i neurodegenerativne bolesti

Djelatnici Odjela za cerebrovaskularne bolesti s jedinicom intenzivnog liječenja

Liječnici na specijalizaciji:
Mirna Karakaš, dr. med.
Sabina Deveđija, dr. med.
Matea Mamić, dr. med.
Antonija Mahmutović, dr. med.
Iva Mihaljević, dr. med.
Filip Đerke, dr. med.
Slaven Lasić, dr. med.
Stela Bukvić, dr. med.
Iva Markulin, dr. med.
Hana Chudy, dr. med.
Nenad Brnica, dr. med (OB Koprivnica)
Sebastian Nježić, dr. med. (OB Pakrac)
Petra Pupić Bakrač, dr. med. (OB Zadar)

Diplomirane medicinske sestre:
Marija Dominić, v. d. Glavne sestre Odjela za cerebrovaskularne bolesti sa JIL-om

Magistre sestrinstva:
Mateja Pavičić, Valentina Putarek, Marina Bakarić

Prvostupnice sestrinstva:
Ivona Ledenko, Glavna sestra Odjela za demijelinizacijske bolest
Ankica Kvesić, Glavna sestra Odjela za neurofiziologiju i neurodengenerativne bolesti
Krunoslav Boršić, Dora Friščić, Dora Galeković, Dragana Jelušić, Željana Jurčević, Denis Relota, Zvonimir Rončević, Antonia Serdarević, Lucija Strgar, Maria Šelendić, Helena Wagner

Medicinske sestre i tehničari:
Ana Baković, Vesna Berač, Helena Bućan, Mario Cindrić, Marica Ćorluka, Lidija Dorotić, Jadranka Dugan, Katica Filić, Ružica Jelić, Tomislav Jerčić, Monika Juranović, Ruža Juričić, Aida Kaljoši, Ankica Krištić, Domagoj Lacković, Anica Likić, Božica Marinović, Maja Markulin, Marija Oraić Fađaš, Mia Premuš, Snježana Pribolšan, Katarina Salopek, Suzana Šorga, Anka Šukunda, Sanja Švaco, Magdalena Zubonja

Fizioterapeuti:
Marija Flak, Ida Hižak Špiljak, Zrinka Ivanko, Arna Mihajlović

Bolničari i pomoćni djelatnici:
Marija Klobučar, Nevenka Pernar

Administracija:
Danijela Romić

wave