Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

v. d. Pročelinika Zavoda:
doc. prim. dr. sc. Davor Sporiš, prof. v. š., spec. neurolog, subspec. epileptolog

Glavna sestra Zavoda:
Ljubica Vulje, mag. med. techn.

Tajnica Zavoda:
Maja Ljevar, mag. comm.

Djelatnici Odjela za epilepsiju i preoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom

Djelatnici Odjela za demijelinizacijske bolesti

Djelatnici Odjela za neurofiziologiju i neurodegenerativne bolesti

Djelatnici Odjela za cerebrovaskularne bolesti s jedinicom intenzivnog liječenja

Liječnici na specijalizaciji:
Matea Mamić, dr. med.
Antonija Mahmutović, dr. med.
Iva Mihaljević, dr. med.
Filip Đerke, dr. med.
Slaven Lasić, dr. med.
Stela Bukvić, dr. med.
Iva Markulin Antičević, dr. med.
Hana Chudy, dr. med.
Sven Lasta, dr.med.
Sebastian Nježić, dr. med. (OB Pakrac)
Petra Pupić Bakrač, dr. med. (OB Zadar)
Ivana Mrđen, dr. med. (OB Zadar)

Diplomirane medicinske sestre:
Marija Dominić, v. d. Glavne sestre Odjela za cerebrovaskularne bolesti sa JIL-om

Magistre sestrinstva:
Valentina Putarek, Marina Bakarić

Prvostupnice sestrinstva:
Ivona Ledenko, Glavna sestra Odjela za demijelinizacijske bolesti
Ankica Kvesić, Glavna sestra Odjela za neurofiziologiju i neurodengenerativne bolesti
Dragana Jelušić, Glavna sestra Dnevne neurološke bolnice
Krunoslav Boršić, Dora Friščić, Dora Galeković, Željana Jurčević, Ana Ramić, Zvonimir Rončević, Antonia Serdarević, Maria Šelendić, Helena Bućan, Božica Marinović, Dragana Sakač

Medicinske sestre i tehničari:
Ana Baković, Vesna Berač, Mario Cindrić, Marica Ćorluka, Lidija Dorotić, Jadranka Dugan, Katica Filić, Ružica Jelić, Tomislav Jerčić, Monika Juranović, Aida Kaljoši, Ankica Krištić, Domagoj Lacković, Anica Likić, Valerija Marjanić, Maja Markulin, Marija Oraić Fađaš, Snježana Pribolšan, Katarina Salopek, Suzana Šorga, Anka Šukunda, Sanja Švaco, Magdalena Zubonja, Katarina Sobota, Andrea Blagović, Barbara Polić, Jasmina Kump, Arijana Hormot, Irena Kovačević, Katarina Ramadan, Lana Salaj, Tea Furda, Ana Kunštek, Filip Čičak

Fizioterapeuti:
Marija Fiak, Ida Hižak Špiljak, Zrinka Ivanko, Arna Mihajlović, Marina Mijić, Marija Pinčević, Emilija Orlić Dvorneković, Anton Ćosić, Katarina Čulina Škeva

Bolničari i pomoćni djelatnici:
Marija Klobučar, Nevenka Pernar

Administracija:
Danijela Romić, Valentina Fišer

wave