Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pročelnik:
doc. prim. dr. sc. Jurica Maraković, dr. med.

Glavna sestra:
Katarina Karamatić, mag. med. techn.

Prvostupnice sestrinstva:
Mladenka Beara, Katica Brigić, Kirišić Maja, Višnja Šimunović

Medicinske sestre/tehničari:
Ružica Brkić, Ana Cingulin Kičin, Mirjana Ćupurdija, Horvat Darija, Ana Maretić, Božica Mišić, Marija Šokac, Krunoslav Tomorad

Administratori:
Davorka Baković, Angela Budimir, Jelica Crljen Matuzalem, Marija Dragić, Ivanka Guja, Nataša Hadjić, Vlasta Hrup, Božica Merkl, Jasminka Mitraković, Zlata Pekić, Maja Peršin, Jasmina Pessi, Iva Poljan, Dolores Posavac, Anđa Prskalo, Tena Rončević,  Valentina Sedlar Purgarić, Sara Mateja Živković, Nataša Starčević, Martina Sviben

Pomoćno osoblje:
Jelica Marić

 

 

 

 

wave