Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditelj doc. prim. dr. sc. Jurica Maraković, dr. med. email: procelnik.polik@kbd.hr
Glavna sestra Katarina Karamatić, univ. mag. med. techn. tel: (01) 290 2350 email: glsestra.polik@kbd.hr

Unesite u tražilicu vaš pojam

Ambulante

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ambulanta za bolesti temporomandibularnog zgloba

Odjel kliničke prehrane

Ambulanta za kliničku prehranu

Zavod za oralnu kirurgiju

Ambulanta za oralnu kirurgiju - ambulantna operacija

Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulanta za parodontologiju i protetiku

Odjel za nuklearnu medicinu

Ambulanta za štitnjaču

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ambulanta za transfuzijsku medicinu

Zavod za vaskularnu i opću kirurgiju

Ambulante

Odjel za torakalnu kirurgiju

Ambulante

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Ambulante

Zavod za hematologiju

Ambulante

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Ambulante

Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Ambulante

Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Ambulante

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Ambulante

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Ambulante

Klinika za psihijatriju

Ambulante

Zavod za pulmologiju

Ambulante

Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulante

Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Ambulante

Zavod za intenzivnu medicinu

Ambulante

Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Ambulante

Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Ambulante

Zavod za neurokirurgiju

Ambulante

Zavod za neurologiju

Ambulante

Zavod za očne bolesti

Ambulante

Zavod za urologiju

Ambulante

Zavod za abdominalnu kirurgiju

Ambulante

Djelatnost za dermatovenerologiju

Ambulante

Zavod za ortopediju i traumatologiju

Ambulante

Odjel za nuklearnu medicinu

Ambulante

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Opća gastroenterološka ambulanta

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija – Ambulantna operacija

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za imunohematološku dijagnostiku

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za kiruršku protetiku i 3D tehnologiju

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za maksilofacijalnu kirurgiju

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za nabavu, čuvanje i izdavanje krvnih pripravaka i lijekova iz krvi

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za ortodonciju

Odjel za nuklearnu medicinu

Ordinacija za osteoporozu

Zavod za oralnu kirurgiju

Ordinacija za pretprotetsku kirurgiju i dentalnu implantologiju

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za prikupljanje i pohranu stanica s bankom stanica

Ordinacija za sistematske preglede i dopunska privatna osiguranja

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Peritonejska ordinacija

Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Specijalističke ambulante fizikalne i rehabilitacijske medicine

Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Subspecijalistička ambulanta reumatologije

Dnevna bolnica

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Dnevna bolnica

Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Dnevna bolnica

Zavod za hematologiju

Dnevna bolnica

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dnevna bolnica

Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Dnevna bolnica

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Dnevna bolnica

Zavod za pulmologiju

Dnevna bolnica

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Dnevna bolnica

Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Dnevna bolnica

Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Dnevna bolnica

Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Dnevna bolnica

Zavod za neurologiju

Dnevna bolnica

Zavod za očne bolesti

Dnevna bolnica

Zavod za urologiju

Dnevna bolnica

Zavod za ortopediju i traumatologiju

Dnevna bolnica

Klinika za psihijatriju

Dnevna bolnica

Dijagnostika

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostički odjel za ehokardiografiju, oslikavanje srca

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostičko-terapijski odjel za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostičko-terapijski odjel za invanzivnu i intervencijsku kardiologiju

Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Dijagnostika

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dijagnostika

Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Dijagnostika

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Dijagnostika

Zavod za pulmologiju

Dijagnostika

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Dijagnostika

Zavod za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije

Dijagnostika

Zavod za neurologiju

Dijagnostika

Zavod za očne bolesti

Dijagnostika

Zavod za urologiju

Dijagnostika

Djelatnost za dermatovenerologiju

Dijagnostika

Odjel za nuklearnu medicinu

Dijagnostika

Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dijagnostika za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Kabinet za dijagnostički ultrazvuk koštano-mišićnog sustava

Zavod za pulmologiju

Odjel invazivne, intervencijske i funkcionalne pulmološke dijagnostike

Zavod za nefrologiju i dijalizu

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Klinički zavod za patologiju i citologiju

Odjel za imunohistokemijsku i molekularnu tkivnu dijagnostiku

Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku

Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za imunohematološku dijagnostiku

Prikaži

Ambulante

Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ambulanta za bolesti temporomandibularnog zgloba

Više informacija >
Odjel kliničke prehrane

Ambulanta za kliničku prehranu

Više informacija >
Zavod za oralnu kirurgiju

Ambulanta za oralnu kirurgiju - ambulantna operacija

Više informacija >
Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulanta za parodontologiju i protetiku

Više informacija >
Odjel za nuklearnu medicinu

Ambulanta za štitnjaču

Više informacija >
Odjel za transfuzijsku medicinu

Ambulanta za transfuzijsku medicinu

Više informacija >
Zavod za vaskularnu i opću kirurgiju

Ambulante

Više informacija >
Odjel za torakalnu kirurgiju

Ambulante

Više informacija >
Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Ambulante

Više informacija >
Zavod za hematologiju

Ambulante

Više informacija >
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Ambulante

Više informacija >
Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Ambulante

Više informacija >
Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Ambulante

Više informacija >
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu

Ambulante

Više informacija >
Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Ambulante

Više informacija >
Klinika za psihijatriju

Ambulante

Više informacija >
Zavod za pulmologiju

Ambulante

Više informacija >
Klinički zavod za stomatološku protetiku

Ambulante

Više informacija >
Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Ambulante

Više informacija >
Zavod za intenzivnu medicinu

Ambulante

Više informacija >
Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Ambulante

Više informacija >
Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju

Ambulante

Više informacija >
Zavod za neurokirurgiju

Ambulante

Više informacija >
Zavod za neurologiju

Ambulante

Više informacija >
Zavod za očne bolesti

Ambulante

Više informacija >
Zavod za urologiju

Ambulante

Više informacija >
Zavod za abdominalnu kirurgiju

Ambulante

Više informacija >
Djelatnost za dermatovenerologiju

Ambulante

Više informacija >
Zavod za ortopediju i traumatologiju

Ambulante

Više informacija >
Odjel za nuklearnu medicinu

Ambulante

Više informacija >
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Opća gastroenterološka ambulanta

Više informacija >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija – Ambulantna operacija

Više informacija >
Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za imunohematološku dijagnostiku

Više informacija >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za kiruršku protetiku i 3D tehnologiju

Više informacija >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za maksilofacijalnu kirurgiju

Više informacija >
Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za nabavu, čuvanje i izdavanje krvnih pripravaka i lijekova iz krvi

Više informacija >
Klinika za kirurgiju lica, čeljusti i usta

Ordinacija za ortodonciju

Više informacija >
Odjel za nuklearnu medicinu

Ordinacija za osteoporozu

Više informacija >
Zavod za oralnu kirurgiju

Ordinacija za pretprotetsku kirurgiju i dentalnu implantologiju

Više informacija >
Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za prikupljanje i pohranu stanica s bankom stanica

Više informacija >

Ordinacija za sistematske preglede i dopunska privatna osiguranja

Više informacija >
Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Peritonejska ordinacija

Više informacija >
Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Specijalističke ambulante fizikalne i rehabilitacijske medicine

Više informacija >
Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Subspecijalistička ambulanta reumatologije

Više informacija >

Dnevna bolnica

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za hematologiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za pulmologiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za bolesti uha, grla i nosa i kirurgiju glave i vrata

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za jednodnevnu kirurgiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za neurologiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za očne bolesti

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za urologiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Zavod za ortopediju i traumatologiju

Dnevna bolnica

Više informacija >
Klinika za psihijatriju

Dnevna bolnica

Više informacija >

Dijagnostika

Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostički odjel za ehokardiografiju, oslikavanje srca

Više informacija >
Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostičko-terapijski odjel za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca

Više informacija >
Zavod za bolesti srca i krvnih žila

Dijagnostičko-terapijski odjel za invanzivnu i intervencijsku kardiologiju

Više informacija >
Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju

Dijagnostika

Više informacija >
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dijagnostika

Više informacija >
Zavod za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju

Dijagnostika

Više informacija >
Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Dijagnostika

Više informacija >
Zavod za pulmologiju

Dijagnostika

Više informacija >
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Dijagnostika

Više informacija >
Zavod za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije

Dijagnostika

Više informacija >
Zavod za neurologiju

Dijagnostika

Više informacija >
Zavod za očne bolesti

Dijagnostika

Više informacija >
Zavod za urologiju

Dijagnostika

Više informacija >
Djelatnost za dermatovenerologiju

Dijagnostika

Više informacija >
Odjel za nuklearnu medicinu

Dijagnostika

Više informacija >
Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Dijagnostika za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu

Više informacija >
Poliklinika s Dnevnom bolnicom

Kabinet za dijagnostički ultrazvuk koštano-mišićnog sustava

Više informacija >
Zavod za pulmologiju

Odjel invazivne, intervencijske i funkcionalne pulmološke dijagnostike

Više informacija >
Zavod za nefrologiju i dijalizu

Odjel nefrološke dijagnostike s dnevnom bolnicom

Više informacija >
Klinički zavod za patologiju i citologiju

Odjel za imunohistokemijsku i molekularnu tkivnu dijagnostiku

Više informacija >
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Odjel za molekularnu dijagnostiku i genetiku

Više informacija >
Odjel za transfuzijsku medicinu

Ordinacija za imunohematološku dijagnostiku

Više informacija >