Jezik
  //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  //

Odluke

Odluka

O poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • REFERENT ZA JAVNU NABAVU (1 izvršitelj)

a prema natječaju od 01. 12. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene dugo odsutnog djelatnika na radno mjesto:

 • REFERENT ZA BOLNIČKI OBRAČUN (1 izvršitelj),

a prema natječaju od 1. 12. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene dugo odsutnog djelatnika na radno mjesto:

 • REFERENT ZA POLIKLINIČKI OBRAČUN (1 izvršitelj),

a prema natječaju od 1. 12. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • VODITELJ ODJELA – PRAVNIK (1 izvršitelj),

a prema natječaju od 8. 12. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • ADMINISTRATOR/ICA (3 izvršitelja),

a prema natječaju od 1. 12. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • PRVOSTUPNIK/ICA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (3 izvršitelja),

a prema natječaju od 26. 11. 2021. godine.

Odluka

O djelomičnom poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR (7 izvršitelja),

a prema natječaju od 01. 12. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • SPREMAČ/ICA (3 izvršitelja)

a prema natječaju od 1. 12. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:

 • RADNI TERAPEUT (1 izvršitelj)

a prema natječaju od 17. 11. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • LOGOPED (1 izvršitelj)

a prema natječaju od 17. 11. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:

 • FARMACEUTSKI TEHNIČAR (1 izvršitelj)

a prema natječaju od 26. 11. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • REFERENT – PRAVNIK (1 izvršitelj)

a prema natječaju od 01. 12. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR
(7 izvršitelja)
a prema natječaju od 01. 12. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
(4 izvršitelja)
a prema natječaju od 01. 12. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • ADMINISTRATOR (1 izvršitelj)

a prema natječaju od 12. 11. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • REFERENT ZA RADNE ODNOSE (1 izvršitelj)

a prema natječaju od 12. 11. 2021. godine.

Odluka

O poništenju natječaja za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • VODITELJ ODJELA – PRAVNIK (1 izvršitelj),

a prema natječaju od 05. 11. 2021. godine.

Odluka

O djelomično poništenom natječaju za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • POMOĆNI RADNIK/ICA U KUHINJI (3 izvršitelja),

a prema natječaju od 27. 10. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:

 • PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (1 izvršitelj)

a prema natječaju od 29. 10. 2021. godine.

Odluka

O prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 • SAMOSTALNI REFERENT ZA JAVNU NABAVU – PRAVNIK (1 izvršitelj)

a prema natječaju od 05. 11. 2021. godine.