Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Od 2015. god. implementiran je Standard prehrane bolesnika u bolnica (NN, br. 59/15) temeljem kojega bolesnici KB Dubrava mogu biti na jednoj od 50 različitih dijeta.

Informatički program Dijetetičar omogućuje prikupljanje podataka o brojnom stanju bolesnika na odjelima i dijetama, izradu jelovnika i planova prehrane s nutritivnim vrijednostima, planiranje, obračun te narudžbu hrane. Time je osigurano kvalitetnije praćenje energijske i nutritivne vrijednosti obroka u dijetoterapiji bolesnika.

Zbog izuzetne važnosti osiguravanja kvalitete, ali u prvom redu zdravstvene sigurnosti hrane, tijekom 2008. – 2010. godine izvršena je implementacija “Vodiča dobre higijenske prakse primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje” u sklopu projekta MATRA2007/HR/9/2 pod nadležnošću MZSS-a.

Nutricionisti/dijetetičari Odjela prehrane stručno su se usavršavali na poslijediplomskim tečajevima stalnog medicinskog usavršavanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Europskog udruženja za istraživanje dijabetesa (EASD) te Europskog udruženja za parenteralnu i enteralnu prehranu (ESPEN).

Aktivno su sudjelovali na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima te poslijediplomskim tečajevima trajnog medicinskog usavršavanja iz područja nutricionizma i kliničke prehrane.

Članovi su predsjedništva Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara (HDND). Sudjelujemo u organizaciji stručnih skupova i kongresa iz područja nutricionizma i dijetetike. Svojim volonterskim radom sudjelujemo u aktivnostima Društva reumatičara za djecu i odrasle te Hrvatskog društva za buloznu epidremolizu (DEBRA).

Autori smo sljedećih priručnika za bolesnike:

 • 2018. god. – Pravilnom prehranom do zdravlja u starijoj životnoj dobi
 • 2015. god. – Prehrana kod uričnog artritisa (gihta) i psorijatičnog artritisa
 • 2015. god. – Prehrana kod reumatoidnog artritisa (gihta) i uričnog artritisa
 • 2014. god. – Prehrana kod pankreatitisa
 • 2009. god. – Prehrana i osteoartritis
 • 2008. god. – Dijetoterapija kod bolesti jetre
 • 2006. god. – Prehranom protiv osteoartritisa
 • 2005. god. – Prehrana kod bulozne epidermolize
 • 2004. god. – Dijetoterapija upalnih bolesti crijeva (ulcerozni kolitis i Crohnova bolest)
 • 2003. god. – Dijetoterapija ulkusne bolesti
 • 2002. god. – Prehrana u reumatoidnom artritisu

Standardi i smjernice
Kao članica radne skupine Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH sudjelovale smo u izradi smjernica i standarda:

 • 2015. god. – Standardi prehrane bolesnika u bolnicama
 • 2013. god. – Nacionalne smjernice za prehranu učenika u osnovnim školama
 • 2007. god. – Prehrambeni standardi za planiranje prehrane u djece u dječjim vrtićima

Projekti, aktivno sudjelovanje u realizaciji

 1. 2019. god. – danas – Utjecaj nutritivnog statusa na postoperativne ishode u bolesnika elektivno operiranih zbog nemetastatskog kolorektalnog karcinoma unutar ERAS protokola, Cro Eras
 2. Od 2008. god. – danas – Međunarodni projekt: Nutrition Day

Nastavna djelatnost
Godine 2008. Odjel prehrane postao je nastavna baza Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za kolegij Osnove dijetoterapije na dodiplomskom studiju Nutricionizma te od 2013. godine za kolegij Osnove dijabetološke dijetoterapije na diplomskom studiju Nutricionizma.

Javnozdravstvena događanja
Svake godine u studenome obilježavamo Svjetski dan šećerne bolesti i u svibnju Svjetski dan hipertenzije.