Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Glavna djelatnost Dijetetike je:

  • planiranje i izrada jelovnika za bolesnike na standardnoj ili posebnoj dijeti ovisno o dijagnozi
  • kontrola namirnica od ulaska u proces pripreme do distribucije gotovog dijetalnog obroka za pacijente u skladu sa “Vodičem dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje”.
  • savjetovanje pacijenata o odgovarajućim dijetama

Hrana djeluje povoljno na naš organizam i održava nas na životu. Upravo zbog toga je pravilna prehrana itekako potrebna zdravom, a još više bolesnom čovjeku.

Rezultati istraživanja u posljednjem desetljeću, a pogotovo u nekoliko posljednjih godina, upućuju na činjenicu da pravilna prehrana može indicirati remisiju bolesti te ponekad može poslužiti kao jedno od terapijskih sredstava u liječenju akutnog stanja bolesti.

Prehranom čovjek unosi različite makro i mikro nutrijente potrebne organizmu. O vrsti tih nutrijenata, kao i o njihovoj količini, ovisi i pravilan rad složenog sustava metabolizma u ljudskom organizmu. Kod bolesnika taj proces može biti narušen i time postaju još osjetljiviji.

Bolesnik može poboljšati tijek liječenja pojedine bolesti, ali i prevenirati razvitak novih bolesti pravilnim izborom vrste i količine pojedinih namirnica te načinom pripreme hrane.

Aktivnosti dijetetike

Više informacija >

Dijetoterapija

Više informacija >

Nutrition day 2014.

Više informacija >

Vrste dijeta u KB Dubrava

Više informacija >