Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Odjel za planiranje, pripremu i provedbu EU projekata

Više informacija >

Odjel za planiranje, pripremu i provedbu postupaka javne nabave

Više informacija >

Odjel za planiranje, pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave

Više informacija >

Odjel za sklapanje, upravljanje i realizaciju ugovora i okvirnih sporazuma

Više informacija >

Odjel za logističko-operativnu podršku, kontrolu naručivanja i skladišno poslovanje

Više informacija >