Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Unutar Odjela za računovodstvo obavljaju se poslovi knjigovodstvenog evidentiranja poslovanja u glavnoj i pomoćnim knjigama (materijalnom knjigovodstvu, blagajni i salda konti) te obračun plaća. Evidentiraju se primljene financijske i robne donacije te kontrolira i evidentira njihov utrošak, kao i kontrola i praćenje kliničkih ispitivanja i znanstvenih projekata. Izrađuju se mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća o poslovanju bolnice te sva ostala zakonom propisana financijska izvješća koja se dostavljaju Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu financija, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje te Državnoj reviziji kao i obračun Poreza na dodanu vrijednost. Također se izrađuju sva financijska izvješća za potrebe Uprave KB Dubrava kao i statistička izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za statistiku. Odjel za računovodstvo i financije izrađuje financijske planove, kontrolira izvršenje financijskog plana te vrši unos u sustav Državne riznice. Odjel za računovodstvo i financije surađuje sa svim službama i odjelima unutar bolnice te vrši kontrolu zakonitosti svih isplata prema zaposlenicima i državi.