Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //
Rukovoditelj Službe Zoran Špehar, mag. iur. email: voditelj.pravo@kbd.hr
Tajnica Ana Vlašić tel: (01) 290 3413

Radno vrijeme:
Ponedjeljak do petak: 8:00h – 16:00h

Lokacija:
Drugi kat, lijevo od glavnog ulaza u bolnicu.

Služba za pravne, kadrovske i opće poslove sastoji se od dva odjela:
1. Odjel za pravne i opće poslove
2. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

Voditelj Službe za pravne, kadrovske i opće poslove obnaša dužnost i voditelja Odjela za pravne i opće poslove.
U Službi su objedinjeni svi administrativni poslovi u svezi s prijamom i organizacijom ljudskih potencijala te rješavanjem pravnih pitanja, dok opći poslovi pružaju usluge iz nemedicinskih djelatnosti: knjižničarski poslovi, poslovi vozača, fotografa, crtača i urudžbenog zapisnika.