Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //
Rukovoditelj Službe Zoran Špehar, mag. iur. tel: (01) 290 3400 email: voditelj.pravo@kbd.hr
Tajnica Ana Vlašić, ing. tel: (01) 290 3413 email: avlasic@kbd.hr

Rad Službe za pravne, opće poslove i upravljanje ljudskim potencijalima je organiziran u dva odjela:

1. Odjel za pravne i opće poslove
2. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

U okviru djelokruga Službe za pravne, opće poslove i upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se poslovi zastupanja Kliničke bolnice Dubrava pred sudovima, izrađuju se normativni akti i ugovori, prati se razvoj medicinskog prava te se ta saznanja nastoji što kvalitetnije ugraditi u funkcioniranje Kliničke bolnice Dubrava.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima obavlja poslove vezane uz zapošljavanje radnika i pripravnika, uz prava, obveze i odgovornosti radnika i pripravnika iz radnog odnosa, vodi propisane evidencije i očevidnike, izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga općih akata Kliničke bolnice Dubrava, poslovi pripreme i odobravanja raznih dopusnica, izdaju odluke i rješenja o pravima radnika, pravima, obvezama i odgovornostima radnika iz radnih odnosa, vode se dosjei za svakog zaposlenog, propisane evidencije te obrađuju podaci za potrebe tijela upravljanja.

U Odjelu za pravne i opće poslove obavljaju se poslovi zastupanja bolnice pred sudovima, izrade ugovora, davanje pravne podrške svim ustrojstvenim jedinicama, izrade i pripreme ugovora o kliničkim ispitivanjima, uredskog poslovanja, administrativno stručni poslovi vezani za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava.