Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

U Odjelu za pravne i opće poslove obavljaju se poslovi zastupanja bolnice pred sudovima, izrade ugovora, davanje pravne podrške svim ustrojstvenim jedinicama, izrade i pripreme ugovora o kliničkim ispitivanjima, uredskog poslovanja, administrativno stručni poslovi vezani za potrebe tijela upravljanja i za potrebe raznih povjerenstava.

Rukovoditeljica Odjela:
Ružica Baković, dipl. iur.
tel: (01) 290 2371
e-mail: rbakovic@kbd.hr

Stručni referent:
Jelena Batarilo
tel: (01) 290 3401
e-mail: jbatarilo@kbd.hr

wave