Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Pružanje zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom – gluhoslijepim  pacijentima

KB Dubrava uključena je u projekt Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir koji se provodi u suradnji s Ministarstvom zdravstva pod nazivom “Zdravstvo za sve – smjernice u radu s gluhoslijepim pacijentima”. Voditeljica programa i projekta je gđa Tajana Uzun.

Projekt se provodi po  bolnicama, a  namijenjen  je zdravstvenim djelatnicima s ciljem edukacije o pristupu i podizanju kvalitete pružanja zdravstvenih usluga gluhoslijepim pacijentima.

Edukacija za naše djelatnike održana je online putem webinara 26. svibnja 2021. godine.

Osobe s invaliditetom, uvažavajući njihove specifičnosti, imaju pravo jednakog pristupa zdravstvenim uslugama, svim raspoloživim specijaliziranim uslugama i uživanje najvećega mogućeg zdravstvenog standarda bez diskriminacije temeljem invaliditeta. Sukladno Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom zdravstvene je  radnike potrebno educirati u razvoju svijesti o invaliditetu kako bi bili osposobljeni za zadovoljavanje konkretnih potreba takvih osoba. Također je potrebno osigurati sustavno informiranje osoba s invaliditetom o individualnim zdravstvenim potrebama i uslugama u njima razumljivom obliku kao i upoznavanje plana zdravstvene skrbi i liječenja. Na taj se način, kroz izobrazbu i promicanje etičkih standarda, podiže svijest o ljudskim pravima, dostojanstvu, nezavisnosti i potrebama osoba s invaliditetom na svim razinama pružanja zdravstvene zaštite.

Pacijent ima pravo dobiti obavijest na način koji mu je razumljiv s obzirom na dob,
obrazovanje i mentalne sposobnosti.

Pacijenti s invaliditetom imaju pravo dobiti obavijest u njima pristupačnom obliku.

Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN, br. 169/04, 37/08)

 

Pripremila: Dubravka Grgurić, dipl. med. techn.

 

Materijali Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir:

Mali priručnik o drugačijim pacijentima

Komunikacijom do boljeg zdravlja!

Zdravstvo za sve – smjernice u radu s gluhoslijepim pacijentima

 

wave