Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Poštujući zakonske regulative o pravima pacijenata te naše obaveze  u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite  osobama s invaliditetom, s osvrtom na obaviještenost bolničkih i izvanbolničkih pacijenata kao i informacije – podsjetnik svim djelatnicima KB Dubrava.

1. PRAVA PACIJENATA

1.1 Bolnička zdravstvena ustanova mora omogućiti uporabu zamjenske tehnike komunikacije ili pomoći s pacijentima koji su slijepi, gluhi, nijemi ili imaju druge specifične potrebe.
Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove NN 92/2019

1.2 Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti  za osobe sa invaliditetom traži od zdravstvenih radnika da osobama s invaliditetom pružaju zaštitu iste kvalitete koja se pruža drugima.
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

1.3 Osigurati zdravstvene usluge koje su osobama s invaliditetom posebno potrebne zbog njihovog invaliditeta, uključujući primjerenu ranu identifikaciju i intervenciju, kao i usluge čija je namjena smanjenje i prevencija daljnjeg invaliditeta, uključujući invaliditet kod djece i starijih osoba,
Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom NN 6/2007

Uključivo četiri kategorije pacijenata:

a) Gluhoslijepe osobe – udruga Dodir. KB Dubrava uključena je u projekt Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba Dodir koji se provodi u suradnji s Ministarstvom zdravstva pod nazivom “Zdravstvo za sve – smjernice u radu s gluhoslijepim pacijentima”. Edukacija za naše djelatnike održana je online putem  webinara 26. svibnja 2021. godine.  Udruga je proslijedila razne materijale (plakati, brošure, PPT prezentacije).

b) Osobe sa autizmom – udruga za autizam Zagreb – UAZ . Udruga za autizam- Zagreb realizirala je svoju višegodišnju ideju, akciju „Budi  AUT“ kojom se  na vrlo dojmljiv (atraktivan), inovativan način predočava senzorno iskustvo osobe s autizmom. U suradnji s Ministarstvom zdravstva izrađeni su protokoli za osobe iz spektra autizma. KB Dubrava i UAZ njeguju višegodišnju suradnju, te su u KB Dubrava održane dvije radionice  05.11.2021. i 17.05. 2022. godine.

c) Osobe s tetraplegijom/ paraplegijom – Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara HUPT. Ostvaren kontakt i suradnja.

d) Osobe s posebnim potrebama – Udruga roditelja djece s posebnim potrebama, Put u život PUŽ. Ostvaren kontakt i suradnja.

2. INFORMACIJE o opremljenosti bolnice pomagalima za pružanje kvalitetne zdravstvene njege kod nepokretnih i dugoležećih pacijenata – bolesnički kreveti s pasivnim antidekubitalnim madracima, 66 aktivnih antidekubitalnih madraca te terapijski antidekubitalni madraci za vrlo visok stupanj dekubitusa po Bradenu (4o NPUAP).

Tečaj o autizmu

Više informacija >

Savez gluhoslijepih osoba

Više informacija >