Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Voditeljica Smiljana Uljanić, san. ing. tel: (01) 290 2781 email: voditelj.sterilizacija@kbd.hr

Povijest i razvoj

Početkom rada bolnice na današnjoj lokaciji (1988.) osigurani su uvjeti u građevinskom, arhitektonskom i tehnološkom smislu za početak primjene visokih standarda pri organiziranju sterilizacijskih aktivnosti bolnice iz jednog mjesta – odjela središnje bolničke sterilizacije (prema SZO-u Central sterilie supply department – CSSD). Takva organizacija ima višestruke prednosti u racionalizaciji i kvaliteti steriliziranog proizvoda. Primijenjena je tehnologija SET- sistema čime je osiguran sterilni materijal za jedan cjelovit medicinski postupak, što znači da svaki pacijent ima svoj set.

Više >