Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Povijest i razvoj

Početkom rada bolnice na današnjoj lokaciji (1988. god.) osigurani su uvjeti u građevinskom, arhitektonskom i tehnološkom smislu za početak primjene visokih standarda organiziranja sterilizacijskih aktivnosti bolnice iz jednog mjesta – odjela Središnje bolničke sterilizacije (prema SZO-u: Central sterilie supply department CSSD). Takva organizacija ima višestruke prednosti u racionalizaciji poslova i kvaliteti steriliziranog medicinskog proizvoda. Primijenjena  je tehnologija SET-sustava čime je osiguran sterilni materijal za jedan cjeloviti medicinski  postupak, što znači da svaki pacijent ima svoj set. 

Početkom 2009. god. Centralna bolnička sterilizacija započinje s radom u potpuno rekonstruiranom prostoru opremljena novim uređajima. Instalirano je šest sterilizatora – autoklava i jedan nisko temperaturni sterilizator formaldehidom. Zbog saznanja o važnosti dezinfekcijskih metoda koje prethode sterilizaciji i osiguravaju njezinu uspješnost, opremljeni smo s dva jednokomorna i jednim trokomornim  uređajem za strojno pranje, dezinfekciju i sušenje medicinskih instrumenata i pribora. Uređaji najnovije generacije odgovorili su na zahtjeve za reprocesiranjem kompleksnih instrumenata.

Edukacije i suradnje

KB Dubrava zauzima visoko mjesto u sterilizacijskoj djelatnosti u Hrvatskoj i djeluje kao reprezentativna djelatnost na temelju čijega su iskustva napredovale i sterilizacijske djelatnosti drugih bolničkih ustanova. Važno je istaknuti da smo u 2002. god. prvi u Hrvatskoj započeli s korištenjem plazma sterilizacije vodikovim peroksidom. Nakon naših iskustava u radu s plazma sterilizacijom, ista je uvedena i u ostale bolnice u Hrvatskoj.

Stručno osposobljavanje osoblja sterilizacije provodi se na stručnim skupovima Hrvatske komore medicinskih  sestara, Hrvatske udruge medicinske sterilizacije, Hrvatske komore zdravstvenih radnika i Međunarodne udruge medicinske sterilizacije (WFHSS).  U tijeku je stručna suradnja naših djelatnika u izradi nacionalnih Preporuka za ponovnu obradu medicinskih instrumenata i pribora u bolnicama.

Planovi za razvoj zbog uvećanog obima poslova

Centralna bolnička sterilizacija kadrovski se prilagođava organizaciji službe tijekom 24 sata u cilju pravodobne opskrbe odjela, dijagnostike i operacijske dvorane sterilnim instrumentima i zavojnim materijalom.

U razdoblju od rujna 2022. do veljače 2024. god. povećan je obim poslova za  30 %, što mjereno u Jedinicama sterilizacije iznosi 360 JST. Na to je utjecao povećani broj kirurških i invazivno dijagnostičkih zahvata čiji je instrumentarij zahtjevniji za reprocesiranje. Postojeći uređaji, dezinfektori, parni sterilizatori, niskotemperaturni i formaldehidni sterilizatori u bolničkoj sterilizaciji instalirani su prije 14 godina. S obzirom na njihovu maksimalnu iskorištenost tijekom 24-satnog rada sterilizacije, bilo je potrebno njihovu amortizaciju ocijeniti prema visokom broju izvršenih ciklusa po uređaju i poduzeti mjere za izbjegavanja rizika zbog  nepravodobne opskrbe sterilnim materijalom. Nabavljeni su novi uređaji s obzirom na obim posla i zahtjeve novih tehnologija.

Realizirana nabava uređaja u razdoblju od  2022. do 2024. godine

  1. godina:

– Niskotemperaturni sterilizator namijenjen za termoosjetljive instrumente s  temperaturnim maksimumom do 56°. Sterilizacija se odvija na principu plazme razvijene iz vodikovog peroksida H2O2. Ovaj je uređaj prvi model koji je prolazni iz zone pakiranja u sterilnu zonu.  Kapacitetom od 150 litara pruža mogućnost sterilizacije većih pakiranja, a postoji i mogućnost odabira brzih ciklusa od 25 minuta za hitnu sterilizaciju koja je od važnosti u slučaju potrebe za instrumentom tijekom operativnog zahvata. Ovaj sterilizator također ima tražilicu kompatibilnosti instrumenta po nazivu i kataloškoj oznaci s odabirom ciklusa (Sterrad tehnologija – 100NX AC).

– Dva uređaja za automatsko zavarivanje dvoslojnih rukava za pakiranje u sterilizaciji s podešavajućim parametrima temperature zavara do maksimalno 250°C,  ovisno o sastavu  materijala za pakiranje.

  1. godina:

– Dva parna sterilizatora – autoklava kapaciteta 8 jedinica sterilizacije. Prolazni su iz zone pakiranja u sterilnu zonu. Tehnološka mogućnost odabira  standardnih programa 134°, 121° te specifičnih kao što su program za teške instrumente, program za optike i program za  prione.

– Uređaj inkubator/čitač rezultata biološke kontrole spora G. Stearothermophilus koji osigurava očitanje rezultata kroz 30 minuta čime je osigurana brža isporuka sterilnog materijala u odnosu na dosadašnji model čitača kojemu je za isto bilo potrebno 3 sata.

  1. godina:

– Parni niskotemperaturni FO sterilizator kapaciteta 8 jedinica sterilizacije, program FO 60°. Nudi tehnološki napredak u brzini ciklusa koji će trajati do tri sata. Većeg je kapaciteta i dimenzija čime je pogodniji za sterilizaciju paketa i instrumenata dužih od 60 centimetara Prolazan je iz zone pakiranja u sterilnu zonu.

– Tri parna sterilizatora – autoklava kapaciteta od po 8 jedinica sterilizacije.  Prolazni su iz zone pakiranja u sterilnu zonu. Tehnološka mogućnost odabira standardnih programa 134°, 121° te specifičnih kao što su  program za teške instrumente, program za optike i program za  prione.

Sveukupni kapaciteti parne sterilizacije autoklaviranjem iznosit će 40 jedinica sterilizacije, što je u potpunosti dostatno za potrebe korisnika KB Dubrava.

Proširenje kapaciteta dezinfektora – plan nabave u 2024. god.:

– Automatski uređaj  za pranje i dezinfekciju instrumenata. Uređaj je prolazan iz zone prihvata kontaminiranih instrumenata u zonu pakiranja.  Sastoji se od tri komore pri čemu se zasebno odvijaju faze pranja, dezinfekcije i sušenja medicinskih instrumenata i pribora. Navedeno, kao i činjenica da ima automatsku prihvatnu i izlaznu stanicu za uložne stalke, osigurava brzinu sveukupnog procesa obrade instrumenata, pribora i kontejnera nakon njihove primjene.

– Uređaj  za pranje i dezinfekciju instrumenata od jedne komore koji ima mogućnost odabira brzog ciklusa čime će se, u slučaju potrebe, osigurati  brza obrada instrumenata.

– Uložni stalci za kirurške instrumente s dodacima za pranje i dezinfekciju instrumenata sa šupljinama.

Planovi razvoja

Unaprjeđenje metode nadzora sterilizacijskih procesa elektroničkim sustavom dokumentacije  koji predstavlja elektronički oblik nadzora i arhive s dokumentiranjem sadržaja punjenja svakog sterilizatora pomoću barcode scannera. Takav sustav istodobno osigurava pacijente i zdravstvene djelatnike.

Uvođenje elektroničkog sustava praćenja procesa reprocesuiranja medicinskih instrumenata i pribora čime bi korisnici sterilnog materijala KB Dubrava i Centralna bolnička  sterilizacija bili informatički povezani.