Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Predstojnik:
doc. prim. dr. sc. Danko Müller, dr. med., specijalist patolog
tel: (01) 290 2741

Glavna inženjerka:
Suzana Tomas, bacc. med. lab. diagn.
tel: (01) 290 2740

Liječnici specijalisti patologije:
prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, dr. med., specijalist patologije, Voditeljica Odjela za nefropatologiju i elektronsku mikroskopiju
doc. prim. dr. sc. Čedna Tomasović-Lončarić, dr. med., specijalist patologije, Voditeljica Odjela za kiruršku patologiju
prim. dr. sc. Arijana Pačić, dr. med., specijalist patologije, Voditeljica Odjela za internističku patologiju
dr. sc. Petar Šenjug, dr. med, specijalist patologije
Iva Škifić, dr. med., specijalist patologije, Voditeljica Odjela za imunohistokemiju i molekularnu tkivnu dijagnostiku
Luka Manojlović, dr. med., specijalist patologije
Karolina Krstanac, dr. med., specijalist patologije
Nikolina Hukelj Saraga, dr. med., specijalist patologije

Liječnici specijalisti kliničke citologije:
doc. prim. dr. sc. Tajana Štoos Veić, dr. med., specijalist kliničke citologije, Voditeljica Odjela za citologiju
Nina Petra Novak, dr. med., specijalist kliničke citologije
Marija Škoro, dr. med., specijalist kliničke citologije

Liječnici specijalizanti:
Martina Fadljević, dr. med., specijalizant
Iva Markota, dr. med., specijalizant
Lucija Matošin, dr. med., specijalizant
Anja Stadnik, dr. med., specijalizant

Inženjeri molekularne biologije:
dr. sc. Branimir Gizdić, dipl. ing. mol. biol.
Zorana Lipšanski, dipl. ing. mol. biol.
Mia Nižetić Gović, mag. biol. mol.
Anamarija Bauer Šegvić, dipl. ing. mol. biol.

Magistri medicinsko laboratorijske dijagnostike:
Josipa Ivić, mag. med. lab. diag.
Sara Jančić, mag. med. lab. diag.
Gloria Mikan, mag. med. lab. diag.
Kristina Štingl, mag. med. lab. diag.

Prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike:
Dora Batarilo, bacc. med. lab. diag.
Katarina Benci, bacc. med. lab. diag.
Branka Ćaleta, bacc. med. lab. diag.
Kristinka Finek, bacc. med. lab. diag.
Tea Grubišić, bacc. med. lab. diag.
Mirjana Ivanko, bacc. med. lab. diag
Matea Kos, bacc. med. lab. diag.
Ivana Kostić, bacc. med. lab. diag.
Ivanka Kovačević, bacc. med. lab. diag.
Lucija Merkaš, bacc. med. lab. diag.
Matea Mijatović, bacc. med. lab. diag.
Ivana Uložnik, bacc. med. lab. diag.
Anamarija Vranješ, bacc. med. lab. diag.

Zdravstveni tehničari:
Damir Čurin, zdr. teh. – citotehnolog
Sunčica Čurin, zdr. teh. – citotehnolog
Antonia Knežević, zdr. teh. – citotehnolog
Mirjana Jurešić, zdr. teh.
Snežana Ivković, zdr. teh.

Tajništvo:
Kristina Koren, univ. bacc. oec.

Administratori:
Marija Čule, Nataša Čupić Jocić, Višnjica Filipčić, Tatjana Karanušić, Petra Telinec

Ured za prijem rodbine pokojnika
Juraj Boroša, prof. kin.

Pomoćnici obducenta:
Slavko Dujmović, Said Golić

Pomoćni radnik u mrtvačnici:
Božidar Pergarić, Nenad Petrač

Spremačice:
Ivana Jagatić, Kata Rajković, Maja Stjepanović

wave