Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Predstojnik:
doc. prim. dr. sc. Danko Müller, dr. med., specijalist patolog

Glavna inženjerka:
Suzana Tomas, bacc. med. lab. diagn.

Liječnici specijalisti:

prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, dr. med., specijalist patolog, Voditeljica Odjela za nefropatologiju i elektronsku mikroskopiju
Nina Petra Novak, dr. med., specijalist kliničke citologije
dr. sc. Arijana Pačić, dr. med., specijalist patolog, Voditeljica Odjela za internističku patologiju
dr. sc. Petar Šenjug, dr. med, specijalist patolog
Iva Škifić, dr. med., specijalist patolog, Voditeljica Odjela za imunohistokemiju i molekularnu tkivnu dijagnostiku
Marija Škoro, dr. med., specijalist kliničke citologije
doc. prim. dr. sc. Tajana Štoos Veić, dr. med., specijalist kliničke citologije, Voditeljica Odjela za citologiju
doc. prim. dr. sc. Čedna Tomasović-Lončarić, dr. med., specijalist patolog, Voditeljica Odjela za kiruršku patologiju

Liječnici specijalizanti:

Martina Fadljević, dr. med., specijalizant
Karolina Krstanac, dr. med., specijalizant
Luka Manojlović, dr. med., specijalizant
Iva Markota, dr. med., specijalizant
Lucija Matošin, dr. med., specijalizant
Anja Stadnik, dr. med., specijalizant

Inženjeri molekularne biologije:

dr. sc. Branimir Gizdić, dipl. ing. mol. biol.
Zorana Lipšanski, dipl. ing. mol. biol.
Mia Nižetić, mag. biol. mol.
Anamarija Bauer Šegvić, dipl. ing. mol. biol.

Zdravstveni djelatnici laboratorija:

Dorotea Batarilo, Katarina Benci, Petra Buhin, Damir Čurin, Sunčica Čurin, Branka Ćaleta, Kristinka Finek, Tea Grubišić, Mirjana Ivanko, Josipa Ivić, Snježana Ivković, Mirjana Jurešić, Antonija Knežević, Matea Kos, Ivana Kostić, Ivanka Kovačević, Igor Ljevar, Lucija Merkaš, Matea Mijatović, Gloria Mikan, Kristina Štingl, Anamaria Vranješ

Tajništvo:
Kristina Koren

Administratori:
Marija Čule, Nataša Čupić Jocić, Višnjica Filipčić, Tatjana Karanušić, Petra Telinec

Ured za prijem rodbine pokojnika:
Juraj Boroša

Pomoćnici obducenta:
Slavko Dujmović, Said Golić

Spremačice:
Ivana Jagatić, Kata Rajković, Maja Stjepanović

wave