Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Predstojnik:
doc. prim. dr. sc. Danko Müller, dr. med., specijalist patolog

Glavna inženjerka:
Suzana Tomas, bacc. med. lab. diagn.

Liječnici specijalisti:
prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, dr. med., specijalist patolog, Voditeljica Odjela za nefropatologiju i elektronsku mikroskopiju
Nina Petra Novak, dr. med., specijalist kliničke citologije
dr. sc. Arijana Pačić, dr. med., specijalist patolog
dr. sc. Petar Šenjug, dr. med, specijalist patolog
Iva Škifić, dr. med., specijalist patolog
Marija Škoro, dr. med., specijalist kliničke citologije
doc. prim. dr. sc. Tajana Štoos-Veić, dr. med., specijalist kliničke citologije, Voditeljica Odjela za citologiju
prim. dr. sc. Čedna Tomasović-Lončarić, dr. med., specijalist patolog, Voditeljica Odjela za kiruršku patologiju

Liječnici specijalizanti:
Karolina Krstanac, dr. med., specijalizant
Luka Manojlović, dr. med., specijalizant

Inženjeri molekularne biologije:
dr. sc. Branimir Gizdić, dipl. ing. mol. biol.
Zorana Lipšanski, dipl. ing. mol. biol.
Anamarija Bauer Šegvić, dipl. ing. mol. biol.

Zdravstveni djelatnici laboratorija:
Gordana Balić, Katarina Benci, Damir Čurin, Sunčica Čurin, Branka Ćaleta, Ana Došen, Iva Geček Daraždi, Mirjana Ivanko, Josipa Ivić, Snježana Ivković, Mirjana Jurešić, Antonija Knežević, Matea Kos, Ivana Kostić, Ivanka Kovačević, Ana-Marija Krupec, Igor Ljevar, Gloria Mikan, Anamaria Vranješ, Lucija Žugrec, Sandra Žužić

Administratori:
Marija Čule, Nataša Čupić Jocić, Višnjica Filipčić, Tatjana Karanušić

Pomoćnici obducenta:
Slavko Dujmović, Said Golić, Miljenko Mužić

Spremačice:
Ivana Jagatić, Kata Rajković, Maja Stjepanović

wave