Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Predstojnik Kliničkog zavoda doc. prim. dr. sc. Danko Müller, dr. med. tel: (01) 290 2741 email: predstojnik.pat@kbd.hr
Glavna inženjerka Kliničkog zavoda Suzana Tomas, bacc. med. lab. diagn. tel: (01) 290 2740 email: glinz.pat@kbd.hr
Tajnica Kliničkog zavoda Kristina Koren, univ. bacc. oec. tel: (01) 290 2741 email: kkoren@kbd.hr

Današnji Klinički zavod za patologiju i citologiju utmeljen je 1958. godine u tadašnjoj Vojnoj bolnici kao Patološko anatomsko odjeljenje. Prvi patolog Radenko Apić, dr. med. dolazi na Odjel 1965. godine. Do tada su patohistološku dijagnostiku i obdukcije obavljali patolozi Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Od 1979. do 1997. godine Odjel vodi dr. sc. Đuro Vranešić, prim. koji osniva Laboratorij za elektronsku mikroskopiju.

Više >

Novosti

5. međunarodni kongres o bubrežnoj patologiji

Poštovani, zadovoljstvo nam je najaviti 5. međunarodni kongres o bubrežnoj patologiji koji će se održati od 17. do 20. svibnja 2023. godine na Medicinskom fakultetu...