Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Voditelj Odjela za traumatologiju, oralnu kirurgiju i bolesti TMZ:
doc. dr. sc. Martin Jurlina, dr. med.
tel: (01) 290 2577

Odjelni liječnici:
dr. sc. Koraljka Hat, dr. med.

Glavna sestra Odjela:
Suzana Horvatić, univ. mag. med. techn.
tel: (01) 290 2577

Odjel za traumatologiju nalazi se na 6. katu sjeverozapadnog dijela bolnice. Bolesničke sobe su trokrevetne sa zasebnim sanitarnim čvorom, a u sklopu Odjela se nalazi i jednokrevetni apartman. Odjelu je pridružen i dio poluintenzivne njege za poslijeoperacijsku njegu težih bolesnika.

Traumatološki odjel ima zasebnu ordinaciju/previjalište na početku odjela (soba 1). Na Odjelu se smještaju pacijenti s ozljedama čeljusti i lica,  pacijenti koji zahtijevaju poslijetraumatske rekonstrukcije te pacijenti hospitalizirani zbog opsežnijih oralno-kirurških zahvata.

Pacijentima Odjela osigurana je specifična zdravstvena njega i prehrana prema vrsti ozljede (tekuća, kašasta).

wave

Dnevna bolnica odjela za traumatologiju, oralnu kirurgiju i bolesti temporomandibularnog zgloba

Više informacija >

Informacije za pacijente

Više informacija >