Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Liječnici specijalisti i subspecijalisti:
dr. sc. Andrej Šitum, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije, pročelnik Zavoda
prim. dr. sc. Branko Fila, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
Vladimir Zvonimir Pelegrin, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
prim. Tomislav Šalamon, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
dr. sc. Petra Radolović, dr. med., specijalist opće kirurgije
Nikola Glavinić, dr. med., specijalist vaskularne kirurgije
Željka Gagula, dr. med., specijalist vaskularne kirurgije

Liječnici na specijalizaciji:
Iva Đurić, dr. med., specijalizant vaskularne kirurgije
Dražen Keserica, dr. med., specijalizant vaskularne kirurgije
Victor Allouch, dr. med., specijalizant vaskularne kirurgije

Magistre sestrinstva:
Sanja Basar, Nikolina Vladić, glavna sestra Zavoda

Prvostupnice sestrinstva:
Ana Aramić, Alena Kovačević Bunčić, Dolores Modrić, Lucija Popović, Ivana Rajič, Elena Tovernić, Marija Magdalena Abramović

Medicinske sestre i tehničari:
Marijana Cindrić, Ana Havidić, Maja Kosić, Ana Marija Milinović, Dejan Škurtan, Tomislav Vojvodić, Slaviček Leon, Martina Brkić

Pomoćni djelatnici:
Suzana Kramarić

Administratori:
Ariana Hren Milošić, Lucija Jurić-Grgić

wave