Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Pročelnik Zavoda dr. sc. Andrej Šitum, dr. med. tel: (01) 290 3768 email: procelnik.vaskularna@kbd.hr
Glavna sestra Zavoda Nikolina Vladić, mag. med. techn. tel: (01) 290 2735 email: glsestra.vaskularna@kbd.hr
Administrator Ariana Hren Milošić tel: (01) 290 3768 fax: (01) 286 3695 email: vaskularna@kbd.hr

Od svog osnivanja do danas, Odjel za vaskularnu kirurgiju prerastao je u jedan od vodećih vaskularnih kirurških centara u Hrvatskoj te je 2022. osnovan Zavod za vaskularnu i opću kirurgiju kirurgiju kojega čine dva odjela: Odjel za vaskularnu kirurgiju i Odjel opće kirurgije. Zavod ima ugovorenih 26 bolesničkih kreveta, a tijekom cijele godine popunjenost je od 90-120%. Na Zavodu se liječe bolesnici iz čitave Hrvatske, ali najviše bolesnici iz pripadajuće regije. Suradnja s drugim ustanovama odvija se i putem telemedicine. Na Zavodu za vaskularnu kirurgiju KB Dubrava obavljaju se najsloženiji otvoreni vaskularni kirurški i endovaskularni zahvati.

Više >

Novosti

Napredno endovaskularno liječenje kompleksne aneurizmatske bolesti torakoabdominalne aorte – FEVAR (Fenestrated Endovascular Aortic Repair)

FEVAR predstavlja jedan od novih, naprednih, minimalno invazivnih načina endovaskularnog liječenja aneurizmatske bolesti torakoabdominalne aorte koji se temelji na postavljanju fenestriranog stent grafta u aortu...