Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pročelnik Zavoda:
doc. dr. sc. Mislav Rakić, dr. med., specijalist opće, subspecijalist abdominalne i onkološke kirurgije

Glavna sestra:
Irena Rašić, mag. med. techn.

 

Odjel za endoskopsku i barijatrijsku kirurgiju

Voditelj:
prim. dr. sc. Kristijan Ćupurdija, dr. med., specijalist opće kirurgije subspecijalist abdominalne kirurgije i onkološke kirurgije

Glavna sestra:
Jasna Nežić, mag. med.techn.

Odjelni liječnici:
prim. Domagoj Vergles, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Matej Andabak, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Jakov Mamić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Mario Soldo, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Odjel za gastropankreatičnu kirurgiju:

Voditelj:
prim. dr. sc. Marcel Židak, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra:
Nevenka Matić, mag. med. techn.

Odjelni liječnici:
Đana Bielen Vanjak, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
dr. sc. Fedor Amić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Ana Ettinger Pavlek, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Valentino Lisek, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Dario Kožul, dr.med., specijalist abdominalne kirurgije
Nikola Čikara, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju

Voditelj:
doc. dr. sc. Mislav Rakić, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne i onkološke  kirurgije

Glavna sestra:
Vlatka Pajtlar, mag. med. techn.

Odjelni liječnici:
prim. Marjan Kolovrat, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije i subspecijalist onkološke kirurgije, ujedno je i voditelj Operacijskog centra u KB Dubrava
dr. sc. Antonija Đuzel, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Amela Begović, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Ante Šabić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Odjel za kolorektalnu kirurgiju

Voditelj:
Josip Baković, dr. med. specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra:
Žana Bijader, bacc. med. techn.

Odjelni liječnici:
Prof. dr. sc. Igor Stipančić, dr.med., specijalist opće i subspecijalist abdominalne i onkološke kirurgije; specijalist hitne medicine
doc. dr. sc. Robert Kliček, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
dr. sc. Mario Knežević, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Danijel Džajić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Dnevna  bolnica s polikliničko-konzilijarnom djelatnosti

V. d. voditelja:
dr. sc. Fedor Amić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Liječnici na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije:

Zlatan Orač, dr. med.
Ana  Andrilović, dr. med.

Sveučilišne prvostupnice sestrinstva:
Željka Velić, Marija Slanec, Josipa Dominiković, Mirjana Zukančić, Sanja Dujlović, Dijana Šember, Vesna Mulac, Jelena Petrušić, Dijana Maslarda, Ivana Kišan

Medicinske sestre/tehničari:
Tatjana Stažnik, Adela Djaković, Amra Kerić, Ivana Horvat Sabolić, Branislava Latković, Vesna Hajdek Boc, Đurđica Pozaić, Nikola Ćenan, Violeta Martinec, Ankica Jerković, Petra Vezilić, Mirela Ivančević, Helena Blažic, Andrea Hrvoić, Leona Šekerija, Matej Špehar, Nika Šitum, Petar Kisić

Administratori:
Marica Funarić, Renato Čuča

Bolničari:
Maja Pavičić Prđun, Ivana Bogdan

wave