Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Pročelnik Zavoda:
doc. dr. sc. Mislav Rakić, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra:
Irena Rašić, dipl. med. techn.

 

Odjel za endoskopsku i barijatrijsku kirurgiju

V. d. Voditelja:
prim. dr. sc. Kristijan Ćupurdija, dr. med., specijalist opće kirurgije subspecijalist abdominalne kirurgije i onkološke kirurgije

Glavna sestra:
Jasna Nežić, mag. med.techn.

Odjelni liječnici:
prim. Domagoj Vergles, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
dr. sc. Petra Radolović, dr. med., specijalist opće kirurgije
Dario Kožul dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Matej Andabak, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Jakov Mamić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Mario Soldo, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Odjel za gastropankreatičnu kirurgiju:

Voditelj:
prim. dr. sc. Marcel Židak, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra:
Nevenka Matić, mag. med. techn.

Odjelni liječnici:
Đana Bielen Vanjak, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
dr. sc. Fedor Amić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Ana Ettinger Pavlek, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Valentino Lisek, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Nikola Čikara, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju

Voditelj:
doc. dr. sc. Mislav Rakić, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra:
Vlatka Pajtlar, mag. med. techn.

Odjelni liječnici:
prim. Marjan Kolovrat, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije i subspecijalist onkološke kirurgije, ujedno je i voditelj Operacijskog centra u KB Dubrava
dr. sc. Antonija Đuzel, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Amela Begović, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Ante Šabić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Odjel za kolorektalnu kirurgiju

V. d. Voditelja:
Josip Baković, dr. med. specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra:
Žana Bijader, bacc. med. techn.

Odjelni liječnici:
doc. dr. sc. Robert Kliček, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
dr. sc. Mario Knežević, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Danijel Džajić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Liječnici na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije:
Orač Zlatan, dr. med.

Sveučilišne prvostupnice sestrinstva:
Željka Velić, Marija Slanec, Josipa Dominiković, Mirjana Zukančić, Olga Tašić, Sanja Dujlović, Dijana Šember

Medicinske sestre/tehničari:
Ivana Kišan, Tatjana Stažnik, Adela Djaković, Amra Kerić, Ivana Horvat Sabolić, Branislava Latković, Vesna Hajdek Boc, Đurđica Pozaić, Jelena Petrušić, Brigita Bajzek, Nikola Ćenan, Violeta Martinec, Ankica Jerković, Petra Vezilić

Prvostupnici fizioterapije:
Ksenija Tišljarić

Administratori:
Marica Funarić, Renato Čuča

Bolničari:
Maja Pavičić Prđun, Ivana Bogdan

wave