Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Pročelnik Zavoda:
prim. dr. sc. Igor Stipančić, dr. med., prof. v. š., specijalist opće kirurgije i specijalist hitne medicine
subspecijalist abdominalne kirurgije i subspecijalist onkološke kirurgije

Glavna sestra:
Irena Rašić, dipl. med. techn.

 

Odjel za endoskopsku i barijatrijsku kirurgiju

Voditelj:
izv. prof. dr. sc. Toni Kolak, dr. med., spec. opće kirurgije i subspecijalist abdominalne i onkološke kirurgije

Glavna sestra:
Jasna Nežić, mag. med.techn.

Odjelni liječnici:
prim. dr. sc. Kristijan Ćupurdija, dr. med., specijalist opće kirurgije subspecijalist abdominalne kirurgije i onkološke kirurgije
prim. Domagoj Vergles, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
dr. sc. Petra Radolović, dr. med., specijalist opće kirurgije
Dario Kožul dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Matej Andabak, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Jakov Mamić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Odjel za gastropankreatičnu kirurgiju:

Voditelj:
prim. dr. sc. Marcel Židak, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra:
Nevenka Matić, mag. med. techn.

Odjelni liječnici:
Đana Bielen Vanjak, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
dr. sc. Fedor Amić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Ana Ettinger, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije
Valentino Lisek, dr. med. ,specijalist abdominalne kirurgije

 

Odjel za hepatobilijarnu kirurgiju

Voditelj:
doc. dr. sc. Mislav Rakić, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije

Glavna sestra:
Vlatka Pajtlar, mag. med. techn.

Odjelni liječnici:
prim. Marjan Kolovrat, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije i subspecijalist onkološke kirurgije, ujedno je i voditelj Operacijskog centra u KB Dubrava
dr. sc. Antonija Đuzel, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Amela Begović, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Ante Šabić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Odjel za kolorektalnu kirurgiju

Voditelj:
prim. dr. sc. Igor Stipančić, dr. med., prof. v.š.

Glavna sestra:
Žana Bijader, bacc. med. techn.

Odjelni liječnici:
dr. sc. Robert Kliček, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
dr. sc. Mario Knežević, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Josip Baković, dr. med. specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije (koji je ujedno voditelj Zavoda za jednodnevnu kirurgiju)
Danijel Džajić, dr. med., specijalist abdominalne kirurgije

 

Liječnici na specijalizaciji iz abdominalne kirurgije:
Čikara Nikola, dr. med.
Orač Zlatan, dr. med.
Soldo Mario, dr. med.

Sveučilišne prvostupnice sestrinstva:
Željka Velić, Marija Slanec, Josipa Dominiković, Stjepan Rajnović, Mirjana Zukančić, Olga Tašić, Paola Benković, Sanja Dujlović

Medicinske sestre/tehničari:
Ivana Kišan, Tatjana Stažnik, Adela Djaković, Amra Kerić, Ivana Horvat Sabolić, Branislava Latković, Vesna Hajdek Boc, Đurđica Pozaić, Jelena Petrušić, Brigita Bajzek, Valentina Gretić Sadiković, Tin Gudelj, Nikola Ćenan, Ankica Jerković

Fizioterapeut:
Ksenija Tišljarić

Administratori:
Marica Funarić, Renato Čuča

Bolničari:
Silvija Cvišić Abramović, Maja Pavičić Prđun

wave