Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Liječnici specijalisti i subspecijalisti:
izv. prof. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med., specijalist internist i klinički farmakolog, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog, pročelnik Zavoda
prim. dr. sc. Vlatka Pandžić Jakšić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog
dr. sc. Nives Gojo Tomić, dr. med., specijalist klinički farmakolog i specijalist endokrinologije i dijabetologije
Mirjana Kardum Pejić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog
Tomo Lucijanić, dr. med., specijalist internist, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog
Ana Matijaca, dr. med., specijalist internist, subspecijalist endokrinolog i dijabetolog
Ana Majić Tengg, dr. med., specijalist endokrinologije i dijabetologije
Katica Letinić Kravaršćan, dr. med., specijalist endokrinologije i dijabetologije
Jelena Andrić, dr. med., specijalist endokrinologije i dijabetologije

Liječnici na specijalizaciji:
Petra Meliš, dr. med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije
Mirna Hrabar, dr. med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije
Ivona Šamle, dr. med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije
Anamarija Zrilić-Vrkljan, dr. med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije
Tea Cindrić, dr. med., specijalizant endokrinologije i dijabetologije

Magistra sestrinstva:
Sanja Piškor, glavna sestra Zavoda

Prvostupnice sestrinstva:
Valentino Bilić, Lidija Blažević, Sanda Jurić, Ana Rupčić, Mateja Špoljarić, Darija Samardžić, Luka Tomljanović, Marijana Ugarković

Medicinske sestre i tehničari:
Andrea Babić, Eva Benček, Mateja Dojder, Magdalena Đevenica, Tomislav Đorđievski, Monika Gabrica, Paula Marinović, Marina Neić Protrka, David Pleše, Marica Skorin, Ivan Spajić, Dorotea Šimatović

Pomoćni djelatnici:
Marija Vujević

Njegovatelj:
Gordana Šimunec

Administratori:
Nataša Hadjić, Jelena Đurđević

Spremačice:
Milica Ptiček

wave