Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Pročelnik Zavoda izv. prof. dr. sc. Srećko Marušić, dr. med. tel: (01) 290 3673 email: procelnik.endokrina@kbd.hr
Glavna sestra Zavoda Sanja Piškor, mag. med. techn. tel: (01) 290 2647 email: glsestra.endokrina@kbd.hr
Administrator Jelena Đurđević tel: (01) 290 3673 email: jdurdevi@kbd.hr

U Zavodu za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti obavlja se obrada i liječenje bolesnika s najsloženijim endokrinološkim bolestima. U stacionarnom dijelu Zavoda se nalaze 24 kreveta i apartman. Djelatnici Zavoda sudjeluju u izvođenju diplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz predmeta Interna medicina, Klinička propedeutika i Hitna stanja u internoj medicini te poslijediplomske nastave iz Endokrinologije i Kliničke farmakologije.

Više >