Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Liječnici specijalisti i subspecijalisti:
doc. dr. sc. Ivica Horvatić, dr. med., spec. internist-nefrolog, pročelnik Zavoda
prof. dr. sc. Krešimir Galešić, dr. med., spec. internist-nefrolog
dr. sc. Matija Crnogorac, dr. med., spec. internist-nefrolog
Ivana Abramović, dr. med., spec. nefrolog
Ivana Bedalov Crnković, dr. med., spec. internist-nefrolog
Ivan Durlen, dr. med., spec. internist-nefrolog
Patricia Kačinari, dr. med., spec. nefrolog
Dino Kasumović, dr. med., spec. nefrolog
Iva Papac Bebek, dr. med., spec. nefrolog
Antonela Šarac, dr. med., spec. internist-nefrolog
Ana Šavuk, dr. med., spec. nefrolog
Luka Torić, dr. med., spec. nefrolog
Nikola Zagorec, dr. med., spec. nefrolog
Ana Strizić, dr. med., spec. nefrolog

Liječnici na specijalizaciji iz nefrologije:
Matea Milanović dr. med.
Besa Osmani dr. Med.

Magistra sestrinstva:
Ines Poljak

Prvostupnici sestrinstva:
Kristina Barić, Tomislav Glavačević, Iva Klobučar, Martina Komar, Slađana Krpan, Anđa Nikolić, Marina Novak Filipčić, Ivana Petrušić, Ines Pleša, Mateja Ručević, Marina Svoren, Ana Terzić

Medicinske sestre i tehničari:
Mia Bejić, Sanja Belobrajdić, Eva Benček, Ornela Bundalo Lukina, Senka Celinić, Lidija Crnogorac, Ana Đurđević Bata, Matea Grancarić, Vesna Ivančić, Štefanija Jandrlić, Sonja Jelušić Vasić, Lukrecija Kavčić, Marijana Knežević, Petra Kolarić, Karmela Kovač, Kristina Kovačić, Anamarija Mikša, Nikolina Palata, Ana Pavlović, Vlatka Pavlović, Anita Pleško, Ana Prebisalić, Tea Sauka, Ines Troje, Verica Šimić, Livija Šurina

Bolničarka:
Gordana Kušić

Pomoćni djelatnici:
Danijel Bencak

Administratori:
Mia Ivakić, Snježana Petrušić

Spremačice:
Branka Domenkuš, Sanja Juršić

wave