Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Molimo da zabilježite datum i vrijeme termina pretrage.

Ukoliko je potrebna prethodna priprema, slijedite naputak o pripremi bolesnika za obavljanje određene pretrage koji ćete dobiti prilikom naručivanja na određenu pretragu.

Ukoliko niste u mogućnosti doći ili želite otkazati zakazanu pretragu, molimo Vas da nas obavijestite najkasnije jedan dan ranije pozivom na broj 01/ 290 2875 ili 01/ 290 2889 u vremenu od 11:00 do 13:00 sati ili upućivanjem obavijesti o otkazivanju pretrage na e-mail adresu: asesljag@kbd.hr

Ukoliko ne otkažete termin pretrage na koji nećete doći, sprječavate pružanje usluge drugom bolesniku.

 

Naručivanje bolesnika za obavljanje zdravstvene usluge

Više informacija >

O scintigrafskoj pretragi i primjeni radioaktivnog zračenja u nuklearnoj medicini

Više informacija >