Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Voditelj:

Glavna sestra odjela:

Odjelne medicinske sestre:

 • Mirela Adamović, ms.
 • Marina Žunić, bacc. med. techn.
 • Mateja Lovrić, bacc. med. techn.
 • Marija Grlić, bacc. med. techn.

Radiološki tehnolozi:

 • Mario Tomašević, bac. radiol. techn.
 • Ivan Horvat, bacc. radiol. techn.

Kontakt:

 • telefon: (01) 290 3744

Dijagnostičko/terapijski odjel za elektrostimulaciju i elektrofiziologiju srca još je jedan od dinamičnih segmenata Zavod za bolesti srca i krvnih žila. U sklopu rada Odjela uz usku suradnju s Odjelom za aritmije, obavljaju se najsuvremenije i najkompleksnije procedure iz područje elektrostimulacije i elektrofiziologije srca. Naime, dijagnostički i terapijski postupci koji se obavljaju su: elektrofiziološko ispitivanje i ablacijsko liječenje svih vrsta supraventrikulskih tahikardija uz korištenje trodimenzionalnog mapiranja, kao i različitih oblika ventrikulskih aritmija uz preproceduralno oslikavanje i rekonstrukciju srca. Također, u svakodnevnom radu lijece se pacijenti s bolestima provodnog sustava srca odnosno različitim stupnjevima AV bloka, kao i pacijenti  s različitim vrstama ventrikulsih aritmija i kardiomiopatija. Naime, ugrađuju se elektrostimulatori srca, implantabilni kardioverter-defibrilatori srca (endovaskularni, ali i supkutani) u sklopu primarne i sekundarne prevencije nagle srčane smrti, kao i elektrostimulatori srca s funkcijom resinhronizacije srčanog rada. Nadalje, u sklopu rada Odjela obavljaju se procedure tijekom kojih su liječene strukturne bolesti srca, ukljucujuci ugradivanje okludera perzistentnog foramen ovalea, okludera atrijskog septalnog defekta, procedure tijekom kojih se perkutano smanjuje značajnost insuficijencije mitralnog i trikuspidnog zalistka.

Prosječno se tijekom jedne godine u Odjelu obavi:

 • 600 elektrofizioloških studija, od čega > 95% uključuje ablacijsko liječenje
 • 250 izolacija plućnih vena, procedura kojom je liječi fibrilacija atrija
 • Oko 50 procedura ablacije ventrikulskih aritmija, od čega 25% uključuje ablaciju ožiljka – supstrata ventrikulske tahikardije, za život opasne aritmije srca uz prepropceduralno oslikavanje i rekonstrukciju srca
 • Približno 400 ugradnji različitih vrsta srčanih uređaja: otprilike 200 elektrostimulatora srca, 100 kardioverter-defibrilatora srca te 100 elektrostimulatora s resinhronizacijom srčane funkcije
 • 25 procedura liječenja strukturnih bolesti srca

 

Korisne informacije:

 • Nalazimo se na 1. katu glavne zgrade KB Dubrava, u južnom krilu zgrade. Pristup odjelu moguć je stepenicama i/ili dizalom.