Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Voditelj odjela:

Glavni tehničar odjela:

Odjelne medicinske sestre i tehničari:

 • Biiljana Šego, dipl. med. techn.
 • Kristijana Radić, ms.
 • Zoran Marić, bacc. med. techn.
 • Ljiljana Švađumović, bacc. med. techn.
 • Vlatka Funduk, bacc. med. techn.
 • Karmen Bertić, mag. med. techn.

Radiološki tehnolozi:

 • Mario Salajec, bacc. radiol. techn.
 • Mario Krok, bacc. radiol. techn.
 • Krešimir Gudelj, bacc. radiol. techn.
 • Nikola Krajna, bacc. radiol. techn.

Kontakt:

 • telefon: (01) 290 3744

Dijagnostičko/terapijski odjel invazivne i intervencijske kardiologije jedno je od najdinamičnijih radilišta Zavoda i dio je nacionalne mreže urgentne perkutane koronarne intervenciju u sklopu koje liječnici intervencijski kardiolozi, medicinske sestre/tenhičari instrumentari i inženjeri medicinske radiologije timskim radom tijekom cijele godine, 7 dana u tjednu pružaju 24-satnu skrb bolesnicima s akutnim infarktom miokarda. Invazivni dijagnostički i terapijski postupci koji se obavljaju u Odjelu su: koronarografije s dodatnom funkcionalnom i ultrazvučnom procjenom značajnosti i morfologije koronarnih stenoza, desnostrane kateterizacije srca i procjene parametara plućne cirkulacije, biopsije srca, perkutane koronarne intervencije u akutnom i kroničnom koronarnom sindromu, bifurkacijama, kroničnim okluzijama i teško kalcificiranim koronarnim arterijama, implantacije privremene cirkulacijske potpore, perkutana tromboaspiracija u akutnoj plućnoj emboliji, perkutano zatvaranje PFO nakon kriptogenog moždanog udara i perkutano zatvaranje atrijskog septalnog defekta te perkutane dilatacije degeneriranih srčanih zalistaka i transkateterske implantacije aortnog zaliska (TAVI).

Prosječno se tijekom jedne godine u Odjelu obavi:

 • 2500 koronarografija i/ili desnostranih kateterizacija srca
 • 900 perkutanih koronarnih intervencija;
  od čega oko 500 intervencija u akutnom infarktu miokarda, s oko 100 kompleksnih intervencija (CTO, teški kalcifikati s indikacijom za rotablaciju ili intravaskularnu litotripsiju, kompleksne bifurkacije), te oko 150 procedura vođenih funkcionalnom hemodinamskom (iFR/FFR) ili dodatnom slikovnom procjenom (rutinski intravaskularni ultrazvuk (IVUS), optička koherentna tomografija (OCT) koja je u planu razvoja do kraja 2022. g. i MSCT u suradnji sa Zavodom za radiologiju)
 • 100 transkateterskih implantacija aortnog zaliska u suradnji s Odjelom za kardijalnu kirurgiju
 • program perkutane implantacije uređaja za privremenu cirkulacijsku potporu (ECMO, IABP, Impella, IVAC-2L)
 • program invazivnih postupaka u sklopu naprednog liječenja srčanog zatajivanja od medikamentozne terapije do transplantacije
 • nedavno započeti program tromboaspiracije u akutnoj plućnoj emboliji, dok je u planu razvoj programa implantacije „reducera“ koronarnog sinusa u liječenju refrakterne angine pektoris.

Korisne informacije:

 • Odjel za invazivnu i intervencijsku kardiologiju nalazi se na 1. katu glavne zgrade KB Dubrava, na južnom krilu zgrade. Pristup odjelu je moguć stepenicama ili dizalom.