Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Voditelj odjela

Glavna sestra odjela

Odjelni liječnici

Odjelne medicinske sestre i tehničari

 • Sara Andrejić, ms.
 • Kristijan Baturina, bacc. med. techn.
 • Katarina Grandavec, bacc. med. techn.
 • Arijana Ježek, ms.
 • Ankica Josipović, bacc. med. techn.
 • Pero Martić, bacc. med. techn.
 • Goran Mihelić, mt.
 • Lorena Mikić, ms.
 • Valentina Miler, ms.
 • Ivana Mujčić, ms.
 • Nives Nožarić, ms.
 • Marija Pleša, bacc. med. techn.
 • Ivana Salopek, ms.
 • Patricia Sigal, bacc. med. techn.
 • Nikolina Slamek, bacc. med. techn.
 • Lucija Smrček, bacc. med. techn.
 • Ruža Stanić, bacc. med. techn.
 • Martina Šendulović, ms.
 • Domagoj Špoljar, bacc. med. techn.
 • Anamaria Šuster, ms.
 • Dijana Tutić, bacc. med. techn.
 • Martina Vidak, bacc. med. techn.
 • Andreja Virt, bacc. med. techn.

Kontakt

 • telefon: (01) 290 3652
 • vrijeme telefonskih informacija o ležećim bolesnicima 11:00 – 12:00 h

Fokus djelatnosti odjela

 • akutni koronarni sindrom
  • zbrinjavanje bolesnika sa svim oblicima akutnog koronarnog sindroma s pripadajućeg terena grada Zagreba, Zagrebačke županije i Koprivničko-križevačke županije
  • priprema i zbrinjavanje bolesnika nakon intervencijskog liječenja uključujući i bolesnike s potrebom za cirkulacijskom potporom Impella CP sustavom i iVAC 2L sustavom
 • kardiogeni i septički šok
  • mehanička cirkulacijska potpora uključujući i potporu VA-ECMO sistemom, Impella CP sistemom, intraaortnom balon pumpom
  • mehanička ventilacija invazivnog i neinvazivnog tipa
  • upotreba konvecionalnih vazopresora i inotropa kao i medikamenata nove generacije (kao što su angiotenzin, milrinon, levosimendan)
  • upotreba hemopurifikacijskih metoda (Oxiris, Citosorb, Seraph-100) u suradnji sa Zavodom za nefrologiju i dijalizu
 • srčano popuštanje
  • zbrinjavanje bolesnika s akutnim srčanim popuštanjem uključujući mehaničku ventilaciju invazivnog i neinvazivnog tipa
  • priprema i obrada bolesnika za napredne metode liječenja srčanog popuštanja (u suradnji sa Zavodom za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju) kao što je intermedijarna hemodinamska potpora, LVAD sistemi i transplantacija
  • priprema i izvođenje kateterizacije desnog srca
  • priprema i izvođenje svih oblika hemodijalize
 • plućna embolija
  • zbrinjavanje bolesnika s plućnom embolijom umjerenog i visokog rizika
  • klinička i ehokardiografska procjena bolesnika s plućnom embolijom
  • priprema i izvođenje aspiracijske embolektomije
  • upotreba fibrinolitičke terapije prema indikacijama
 • srčani zastoj
  • zbrinjavanje bolesnika nakon uspješne reanimacije s ostatnim poremećajem svijesti
  • vođenje kontrole tjelesne temperature
  • rana neuro-dijagnostika primjenom analize EEG-a (u suradnji sa Zavodom za neurologiju)
  • rana slikovna, biomarkerska i neurofiziološka prognostifikacija
  • zbrinjavanje komplikacija srčanog zastoja
  • probir bolesnika za deep brain stimulation (u suradnji sa Zavodom za neurokirurgiju)
 • endokarditis
  • klinička stabilizacija bolesnik
  • slikovna dijagnostika (TTE, TEE)
  • priprema za eventualni operativni zahvat
  • uvođenje antibiotske terapije
 • zbrinjavanje i održavanje dišnog puta
  • samostalne intubacije s upotrebom videolaringoskopije
  • samostalne traheotomije
  • samostalne toalete dišnog puta fiberbronhoskopom
 • upotreba kateterskih sistema
  • samostalno postavljanje centralnih venskih puteva i dijaliznih katetera pod kontrolom ultrazvuka
  • drenaže hidrotoraksa, pneumotoraksa i ascitesa
  • Swan-Ganz kateterizacija
 • ostalo
  • primjena modernih metoda analgosedacije kao što je sedacija sevofluranom u okviru jedinice intenzivnog liječenja
  • rana rehabilitacija u jedinici intenzivnog liječenja

Korisne informacije:

 • Odjel za intenzivnu kardiološku skrb (poznat i pod nazivom Koronarna jedinica) nalazi se na 1. katu glavne zgrade KB Dubrava, na južnom krilu zgrade. Pristup odjelu je moguć stepenicama ili dizalom.

Klinički rezultati odjela (grafički prikaz – broj mjesečnih prijema, prosjek ležanja pacijenata na odjelu).

wave