Jezik
    //

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    //

Pročelnica Zavoda: 
doc. prim. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med.

Glavna fizioterapeutkinja Zavoda:
Monika Gotvald, dipl. physioth.

Liječnici Zavoda, specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine, reumatolozi:
doc. prim. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med., spec. fizijatar, subspec. reumatolog
Višnja Abdović-Škrabalo, dr. med., spec. fizijatar
Jan Aksentijević, dr. med., specijalizant fizikalne i rehabilitacijske medicine
Matija Galović, dr. med., spec. fizijatar
Luciana Mijačika, dr. med., spec. fizijatar
Iva Domić, dr. med., specijalizantica reumatologije
Maja Vida, dr. med., spec. fizijatar, subspec. reumatolog
Katarina Doko, dr. med., specijalizant fizikalne i rehabilitacijske medicine
Matea Stiperski, dr. med., specijalizant fizikalne i rehabilitacijske medicine

Magistri fizioterapije:
Marina Deucht
Kristina Ivas Lazić
Suzana Jukić Vlajčić
Andreja Lebar Bašić
Damir Radišić
Matea Šoljić

Diplomirani fizioterapeuti:
Ivana Gregorić
Agnezija Grizelj
Irena Jarak
Marina Mijić
Veronika Paradžik

Prvostupnici fizioterapije:
Nevenka Barić
Martina Barić Glasnović
Matea Čigir
Marija Čutura
Blaženka Kajba
Ksenija Kasap
Kata Krištić
Renata Magdalenić
Tomislava Marijanović Vicić
Tanja Malić
Melita Mučnjak
Jasminka Pavlić
Marina Prežigalo
Višnja Raštegorac
Marica Salihović
Zlatko Sertić
Maša Šendo
Mara Šimić
Ana Štimac
Petra Šulevski
Petra Tomljenović
Marina Vodanović
Ivana Vujeva
Sanja Zdilar
Tomislav Zlatar
Ljerka Zorić

Članovi rehabilitacijskog tima Zavoda:
Ana Pečarić, bacc. med. techn.
Marijana Kojundžić, radni terapeut
Anela Horvat, maser – kupeljar
Sonja Tober, prof. edukacijske rehabilitacije
Paola Danjek, logoped

Administratorica:
Minka Mujezinović
Katarina Kasulan

wave