Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pročelnica Zavoda 

izv. prof. prim. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med.

Glavna fizioterapeutkinja Zavoda

Monika Gotvald, dipl. physioth.

Liječnici Zavoda, specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine, subspecijalisti reumatolozi

izv. prof. prim. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med., spec. fizikalne i rehabilitacijske medicine, subspec. reumatolog
Višnja Abdović-Škrabalo, dr. med., spec. fizikalne i rehabilitacijske medicine
Matija Galović, dr. med., spec. fizikalne i rehabilitacijske medicine
Luciana Mijačika, dr. med., spec. fizikalne i rehabilitacijske medicine
Jan Aksentijević, dr. med., specijalizant fizikalne i rehabilitacijske medicine
Katarina Doko Šarić, dr. med., specijalizantica fizikalne i rehabilitacijske medicine
Iva Domić, dr. med., specijalizantica reumatologije
Matea Stiperski Matoc, dr. med., specijalizantica fizikalne i rehabilitacijske medicine

Magistri fizioterapije

Marina Deucht, Monika Gotvald, Ivana Gregorić, Agnezija Grizelj, Kristina Ivas Lazić, Irena Jarak, Suzana Jukić Vlajčić, Andreja Lebar Bašić, Marina Mijić, Damir Radišić, Maša Šendo, Matea Šoljić, Petra Tomljenović

Prvostupnici fizioterapije

Nevenka Barić, Martina Barić Glasnović, Matea Čigir, Marija Čutura, Kristina Ivančić, Blaženka Kajba, Ksenija Kasap, Kata Krištić, Renata Magdalenić, Tomislava Marijanović Vicić, Tanja Malić, Melita Mučnjak, Jasminka Pavlić, Marina Prežigalo, Višnja Raštegorac, Marica Salihović, Zlatko Sertić, Maša Šendo, Mara Šimić, Ana Štimac, Petra Šulevski, Marina Vodanović, Ivana Vujeva, Sanja Zdilar, Tomislav Zlatar, Ljerka Zorić

Članovi rehabilitacijskog tima Zavoda

Ana Pečarić, bacc.med.techn.
Marija Kojundžić, radni terapeut
Marija Krešić, radni terapeut
Sonja Tober, prof.edukacijske rehabilitacije
Paola Danjek, mag.logopedije
Anela Horvat, maser-kupeljar

Administratori

Minka Kovačić, Antonio Dojčman, Silvija Zagajski

wave