Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
Pročelnica Zavoda izv. prof. prim. dr. sc. Dubravka Bobek, dr. med. tel: (01) 290 3243 email: procelnik.fizik@kbd.hr
Glavna fizioterapeutkinja Zavoda Monika Gotvald, dipl. physioth. tel: (01) 290 3237 email: glfizio.fizik@kbd.hr

Rad Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom organiziran je u četiri specijalističke ordinacije fizikalne i rehabilitacijske medicine i jednoj reumatološkoj ambulanti, dvije dnevne bolnice te u ambulanti za dijagnostički ultrazvuk koštano-mišićnog sustava.
Fizikalna terapija provodi se prema načelima prostorno-kadrovske integracije te su u svakoj od ukupno 10 jedinica fizikalne terapije objedinjeni svi ključni fizioterapijski modaliteti. Kompletan proces fizikalne terapije provodi se po načelu individualiziranog pristupa u kojem jedan terapeut provodi sve terapijske intervencije u pojedinog bolesnika.
U rad Zavoda uključen je kabinet radnog terapeuta, kabinet logopeda te kabinet edukacijskog rehabilitatora.
Također, važan dio rada Zavoda provodi se u obliku rane bolničke rehabilitacije i prehabilitacije hospitaliziranih bolesnika multidisciplinarnim timskim pristupom uz suradnju liječnika specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine, liječnika drugih specijalnosti, fizioterapeuta te prema potrebi radnog terapeuta i logopeda.

Više >

Novosti

Rehabilitacija u KB Dubrava unaprijeđena nabavom spiroergometra

U svrhu unaprjeđenja standarda skrbi i osiguranja najboljih dostupnih modaliteta dijagnostike, liječenja i rehabilitacije mišićno-koštanih, respiratornih, kardiovaskularnih i reumatoloških bolesti, uveden je spiroergometar u svakodnevnu...