Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

REHABILITACIJA ŠAKE

U sklopu Zavoda izraziti značaj posvećuje se rehabilitaciji šake koju provodi transdisciplinarni tim, uključujuči specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine, fizioterapeuta, radnog terapeuta i profesora edukacijske rehabilitacije. U rehabilitaciji degenerativnih, reumatskih ili traumatskih bolesti šake koriste se brojni suvremeni rekviziti i suvremena medicinsko-tehnička oprema. Suvremeni terapijski stol sa specifičnim nastavcima bolesnicima omogućuje provođenje specifičnih vježbi opsega pokreta, snage, fine motorike i funkcionalnih hvatova šake uz nadzor fizioterapeuta ili radnog terapeuta što uvelike doprinosi brzini i kvaliteti rehabilitacijskog tretmana nakon kirurškog zbrinjavanja traumatskih ozljeda u području šake, specifičnih zahvata na lokomotornom aparatu šake te dekompresije n. medianusa u karpalnom kanalu, ali i u osoba s degenerativnim promjenama šake posljedično osteoartritisu ili artritisu šaka uz sistemsku reumatološku bolest (najčešće reumatoidni artritis). Također, od iznimnog je značaja i specifičnosti uključenost profesorice edukacijske rehabilitacije u proces rehabilitacije gornjih ekstremiteta, ponajprije šake. Tretman edukacijskog rehabilitatora dominantno je usmjeren na senzorni oporavak i stimulaciju te neuromuskularnu integraciju i rehabilitaciju.

OSTEOARTRITIS ŠKOLA

U Zavodu se provodi specifični program za rehabilitaciju degenerativnih, kroničnih bolesti te „osteoartritis škola“ s rehabilitacijskim timom koji uključuje specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine, fizioterapeuta, medicinsku sestru, kliničkog nutricionista i specijalista endokrinologije i dijabetologije.

Osteoartritis škola provodi se kao individualizirani, intenzivirani, multidimenzionalni program ambulantne fizikalne terapije putem dnevne bolnice u obliku individualne medicinske gimnastike i grupnih medicinskih vježbi pod nadzorom fizioterapeuta. Također, provodi se  edukacija o bolesti kao i edukacija za samostalno provođenje medicinskih vježbi, adekvatnu fizičku aktivnost, i modifikaciju životnih navika te edukacija o mjerama prevencije progresije bolesti.

Terapijski program propisan je, nadziran i evaluiran od strane specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine u skladu sa Smjernicama za liječenje bolesnika s osteoartritisom kuka i/ili koljena Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora te Osteoarthritis Research Society International (OARSI) smjernicama za nekirurško liječenje osteoartritisa koljena, kuka i poliartikularnog osteoartritisa.

Medicinske vježbe sastoje se od aerobnog kardiovaskularnog treninga nižeg do umjerenog intenziteta, vježbi snaženja natkoljene i pelvitrohanterne muskulature, vježbe opsega pokreta koljenskog zgloba, ali i zgloba kuka te gležnja. U svrhu smanjenja rizika od padova uključene su vježbe stabilizacije, ravnoteže i propriocepcije. U svrhu poboljšanja funkcionalne stabilizacije OA zahvaćenog zgloba i senzomotorne (neuromuskularne) kontrole uvršteni su elementi neuromuskularnog treninga s ciljem osiguranj kontroliranog pokreta koordiniranom mišićnom aktivnošću, dinamičkom stabilnošću i motornim učenjem te omogućiti pravilnu raspodjelu opterećenja na zglobove oba ekstremiteta u statičkim i dinamičkim uvjetima bez potrebe za kompenzatornim položajima ili pokretima.

Posebna važnost usmjerena je na bolesnike s povećanim indeksom tjelesne mase (BMI) u suradnji s kliničkim nutricionistom te, po potrebi, psihologom.

RESPIRATORNA REHABILITACIJA

Respiratorna rehabilitacija je vrsta terapije koja se koristi za poboljšanje respiratorne funkcije, funkcionalnog kapaciteta za fizičku aktivnost, aerobnog kapaciteta, ravnoteže i drugih koštano-mišićnih tegoba kod pacijenata s bolestima pluća ili drugim respiratornim poremećajima.

Respiratorna rehabilitacija može biti korisna za pacijente s različitim respiratornim poremećajima, uključujući kroničnu opstruktivnu plućnu bolest (KOPB), astmu, bronhitis, plućnu fibrozu, karcinom pluća. Ona može pomoći u smanjenju simptoma poput teškog disanja, zaduhe i kašlja te poboljšati kvalitetu života pacijenata.

Respiratorna rehabilitacija na Zavodu se provodi u manjim grupama, u obliku ambulantne rehabilitacije ili rehabilitacije putem dnevne bolnice, gdje pacijenti mogu razmjenjivati iskustva i podržavati jedni druge. Ona se također može provoditi u kombinaciji s drugim vrstama fizikalne terapije.

Temelj terapije predstavlja aerobni trening, kardio-respiratorno rekondicioniranje, trening respiratorne muskulature, tehnike eliminacije sekreta, tehnike eliminacije zaduhe i relaksacije, vježbe izdržljivosti i jačanja velikih mišićnih skupina, vježbe ravnoteže, edukacija, prilagodba aktivnosti svakodnevnog života kroničnoj respiratornoj bolesti, nutricionistička te psihološka potpora. Adekvatna rehabilitacija moguća je samo timskim prisutpom u suradnji između liječnika specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine, pulmologa, fizioterapeuta, medicinskih sestara i tehničara, radnih terapeuta, kliničkog nutricionista i psihologa te po potrebi zdravstvenih djelatnika drugih specijalnosti.

Respiratorna rehabilitacija može biti teška i zahtijevati puno truda i discipliniranosti pacijenta. Međutim, učinkovitost ovog programa je višestruko dokazana i može značajno poboljšati kvalitetu života u osoba s kroničnim respiratornim bolestima. Stoga, respiratorna rehabilitacija predstavlja važan dio liječenja respiratornih poremećaja i može imati značajan pozitivan utjecaj na zdravlje i dobrobit pacijenata.

NEUROLOŠKA REHABILITACIJA

Neurološka rehabilitacija na Zavodu za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom provodi se u ambulantnom obliku te je usmjerena na rehabilitaciju neuroloških deficita i poremećaja ravnoteže, hoda, snage i koordinacije. Rehabilitacijski tim čini lječnik, specijalist fizikalne i rehabilitacijske medicine, medicinska sestra, fizioterpeut, radni terapeut, logoped, psiholog i nutricionist. Namijenjena je primarno osobama nakon moždanog udara, kraniocerebralnih ozljeda, ozljeda kralježnične moždine te osobama koje boluju od Parkinsonove bolesti, multiple skleroze, polineuropatije, cerebralne paralize, mišićne distrofije te kompresivnih sindroma perifernih živaca.

Cilj neurološke rehabilitacije je oporavak senzomotoričkih funkcija te povećanje samostalnosti u svakodnevnim aktivnostima. U slučaju kada nije mogući potpuni oporavak funkcija, potrebno je nadoknaditi gubitak funkcije te prevenirati ili usporiti daljnji gubitak funkcija u osoba s invaliditetom.

KARDIOLOŠKA REHABILITACIJA

Kardiološka rehabilitacija multidisciplinarni  je program rehabilitacije koji uključuje izvođenje prikladnih modaliteta fizikalne terapije, u prvom redu kardiorespiratorno rekondicioniranje, modificiranje čimbenika rizika, savjetovanje o prehrani, psihosocijalnu podršku te edukaciju pacijenta.

Namjenjena je svim bolesnicima s preboljelim akutnim koronarnim sindromom, nedavnom revaskularizacijom miokarda (bilo perkutanom intervencijom ili kardiokirurškim pristupom), stabilnom anginom pektoris, zatajenjem srca, popravkom ili zamjenom srčanih zalistaka, transplantiranim srcem, ventrikularnim pomoćnim uređajem ili simptomatskom perifernom arterijskom bolešću.

Cilj kardiološke rehabilitacije jest ubrzavanje oporavka nakon akutnih kardiovaskularnih događaja, poboljšanje kvalitete života, smanjivanje rizičnih faktora radi smanjena stope ponovnih kardiovaskularnih incidenata (sekundarna prevencija), smanjenje hospitalizacija te konačno poboljšanje preživljenja. Pacijenti osjećaju dobrobiti poboljšanja funkcionalne sposobnosti, uključujući povećanje praga aktivnosti te smanjenje simptoma, što im omogućava povratak svakodnevnim aktivnostima te poslu. Starijim bolesnicima umjereno povećanje funkcionalne sposobnosti može pomoći u samostalnom funkcioniranju u aktivnostima svakodnevnog života.

Kardiološku rehabilitaciju provodi tim koji se sastoji od liječnika specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine, kardiologa, medicinske sestre, fizioterapeuta, kliničkog nutricionista i po potrebi  radnog terapeuta i kliničkog psihologa. Voditelj tima, uz suradnju s ostalim članovima tima, provodi ciljanu evaluaciju, plan intervencija i zadaje očekivane ciljeve. Medicinska procjena pacijenta odražava trenutni status pacijenta i usmjerava razvoj plana liječenja pacijenta prema željenim ciljevima. Svaki od članova tima sudjeluje u provedbi i praćenju pacijenta u programu kardiološke rehabilitacije.

REUMATOLOŠKA REHABILITACIJA

Reumatološka rehabilitacija je važan aspekt liječenja reumatoloških stanja, budući da ta stanja mogu uzrokovati kroničnu bol, ukočenost i oticanje zglobova, mišića i kostiju te mogu značajno utjecati na sposobnost pojedinca da obavlja svakodnevne aktivnosti. Reumatološka rehabilitacija je vrsta rehabilitacije koja je usmjerena na poboljšanje funkcije i kvalitete života osoba s reumatološkim stanjima.

Reumatološka rehabilitacija može uključivati niz različitih tretmana, ovisno o specifičnim potrebama i ciljevima pojedinca. Fizikalna terapija često je ključna komponenta reumatološke rehabilitacije i može uključivati vježbe za poboljšanje snage, fleksibilnosti i raspona pokreta u zahvaćenim zglobovima te pasivne metode fizikalne terapije sa svrhom smanjenja bolnosti, ukočenosti i oticanja zglobova i mekih česti. Radna terapija također se može koristiti za pomoć pojedincima u razvoju strategija za upravljanje dnevnim aktivnostima i smanjenja opterećenja zglobova.

Reumatološka rehabilitacija može biti korisna za pojedince u bilo kojoj fazi reumatološkog stanja, od ranih faza dijagnoze do dugoročnog liječenja kroničnih simptoma. S pravim planom rehabilitacije, osobe s reumatološkim stanjima mogu poboljšati svoje funkcije i kvalitetu života te bolje upravljati svojim simptomima.

Na Zavodu za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom rehabilitacija reumatoloških bolesnika provodi se u ambulantnom obliku ili putem dnevne bolnice prema multidisciplinarnom programu rehabilitacije propisanom i nadziranom od strane subspecijalistice reumatologije u timskoj suradnji s fizioterapeutima, medicinskom sestrom i radnim terapeutima.

REHABILITACIJA POSTCOVID STANJA

Rehabilitacija nakon postCOVID stanja je vrsta terapije koja se koristi za poboljšanje motoričkih sposobnosti i smanjenje posljedica COVID-19 bolesti. To se obično postiže pružanjem stručnih smjernica i podrške pacijentima u izvođenju specifičnih rehabilitacijskih postupaka koji pomažu poboljšati tjelesne funkcije i smanjiti učinke COVID-19. To može uključivati aerobni trening, trening snage i izdržljivosti, kardiovaskularne vježbe, vježbe disanja, respiratornu fizioterapiju, vježbe ravnoteže i druge aktivnosti.

Rehabilitacija može biti korisna za pacijente s različitim posljedicama COVID-19 bolesti, uključujući otežano disanje, bolove u mišićima i zglobovima, smanjene motoričke sposobnosti, poremećaje ravnoteže i gubitkom mišićne mase. Može pomoći smanjiti simptome i poboljšati kvalitetu života pacijenata.

Rehabilitacija se provodi u grupnom okruženju, gdje pacijenti mogu razmjenjivati iskustva i podržavati jedni druge. Važno je naglasiti kako je svaki rehabilitacijski program individualiziran i prilagođen pojedincu, a u njegovoj izradbi, provedbi i evaluaciji sudjeluje cjelokupan rehabilitacijski tim.

Rehabilitacija nakon COVID-19 bolesti može biti zahtjevna i od pacijenta zahtijeva puno truda i discipline. Međutim, učinkovitost ovog programa je dokazana i može pomoći pacijentima da se osjećaju bolje i žive kvalitetnije. Stoga je rehabilitacija važan dio liječenja te može imati značajan pozitivan utjecaj na zdravlje i dobrobit pacijenata.

U Zavodu za fizikalnu i rehabilitacijsku medicnu s reumatologijom provodi se rehabilitacija postCOVID stanja u sklopu PostCOVID dnevne bolnice za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu od veljače 2021. godine. U sklopu iste vrši se multidisciplinarna, individualizirana dijagnostika, procjena i rehabilitacija zaostalih sekvela nakon preboljenja COVD-19 bolesti uzrokovane SARS-CoV-2 virusom.