Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Prostorna i kadrovska struktura Zavoda:

 • Specijalističke ambulante:
  • 4 specijalističke ambulante fizikalne i rehabilitacijske medicine
  • 1 subspecijalistička ambulanta reumatologije
 • Dnevna bolnica
 • PostCOVID dnevna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
 • Jedinice integrirane fizikalne terapije
 • Hidroterapija
 • Kabinet za dijagnostički UZV koštano-mišićnog sustava
 • Kabinet logopeda
 • Kabinet edukacijskog rehabilitatora (defektologa)
 • Kabinet radnog terapeuta

Rad Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom organiziran je u četiri specijalističke ordinacije fizikalne i rehabilitacijske medicine i jednoj reumatološkoj ambulanti, dvije dnevne bolnice te u ambulanti za dijagnostički ultrazvuk koštanomišićnog sustava.
Fizikalna terapija provodi se prema načelima prostorno-kadrovske integracije te su u svakoj od ukupno 10 jedinica fizikalne terapije objedinjeni svi ključni fizioterapijski modaliteti. Kompletan proces fizikalne terapije provodi se po načelu individualiziranog pristupa u kojem jedan terapeut provodi sve terapijske intervencije u pojedinog bolesnika. U Zavodu se primjenjuju visokospecijalizirane tehnike fizikalne terapije: DNS, Cyriax, Kaltenborn/Evjenth, Bowen i Emmett, McKenzie pristup liječenju bolesti kralješnice, miofascijalna relaksacija (MFR), NK tehnika, postiPIR, „trigger točke“, primjenjuju se proprioceptivne trake („taping“) i mirror tehnika.
U Zavodu se koriste visokoosjetljivi uređaji za vizualni nadzor provođenja vježbi propriocepcije te alfa stabilo-metrijska platforma za dijagnostiku i terapiju neuroloških bolesti, poremećaja ravnoteže i propriocepcije te u rehabilitacijskom postupku nakon ozljeda i operativnih zahvata zglobova, posebice kuka, koljena i gležnja.
Zavod je opskrbljen specifičnim uređajem za pripremu i recikliranje mineralnog blata (fango). Hidroterapijski trakt uključuje Hubbard kadu, galvan-kadu, O2 kadu i četvero-stanične kupke.

U rad Zavoda uključen je kabinet radnog terapeuta, kabinet logopeda te kabinet edukacijskog rehabilitatora.
Važan i neizostavan dio rada Zavoda provodi se u obliku rane bolničke rehabilitacije i prehabilitacije hospitaliziranih bolesnika multidisciplinarnim timskim pristupom uz suradnju liječnika specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine, liječnika drugih specijalnosti, fizioterapeuta te prema potrebi radnog terapeuta i logopeda.