Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Na Zavodu za Jednodnevnu kirurgiju pružaju se usluge operativnih zahvata iz područja abdominalne, vaskularne, urološke, plastično – rekonstrukcijske i estetske kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije, te ujedno dijagnostičke i intervencijske procedure u sklopu intervencijske radiologije.

Prateći trendove u svijetu, KB Dubrava je tijekom 2013. godine odlučila utemeljiti Zavod za jednodnevnu kirurgiju. S radom započinje već sljedeće godine u prostorijama tadašnje Hitne kirurške službe, koristeći operacijsku salu i pripadajući prostor za neposredno poslijeoperacijsko praćenje bolesnika. Iste godine Zavodu se pripaja i operacijska sala Zavoda za oftalmologiju.  Godine 2015. Zavod se sastoji od tri ambulante, operacijske sale, sobe za  poslijeoperacijsko praćenje bolesnika (7 postelja) i garderoba za bolesnike. U naredne tri godine uvidjele su se prednosti i značaj jednodnevne kirurgije te se nametala potreba za proširenjem. Nova, treća operacijska sala otvorena je 2019. godine, a uz nju i pripadajuća “soba za buđenje” te prostor za opservaciju bolesnika nakon zahvata u lokalnoj anesteziji i dijagnostičko-terapijskih zahvata na  Kliničkom zavodu za radiologiju.

U sklopu Zavoda ukazala se potreba za Dnevnom bolnicom opće kirurgije u kojoj se obrađuju svi potencijalni bolesnici za jednodnevnu kirurgiju.  Od početka 2020. godine dio prostora Zavoda za jednodnevnu kirurgiju (1 operacijska dvorana, 1 soba za poslijeoperacijsko praćenje i 3 ambulante), usljed pandemije koronavirusom, pretvorene su u PRIC te taj prostor više nema svoju prvobitnu namjenu. Da bismo izašli u susret bolesnicima koji boluju od tumora probavnog trakta unutar Zavoda je otvorena 2019 godine i Dnevna bolnica za kolorektalni karcinom. Od početka 2013. godine do danas, postupno su  uključene u rad sve kirurške djelatnosti kod kojih postoji mogućnost operativnih zahvata i otpust u jednom danu. Tako u radu sudjeluju, osim djelatnika Zavoda, liječnici Klinike za kirurgiju, plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta, Zavoda za očne bolesti, Zavoda za bolesti uha, grla i nosa, Zavoda za urologiju, Zavoda za neurokirurgiju  i Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu te operacijske sestre i anesteziološki tehničari.

Prednosti jednodnevne kirurgije

Više informacija >