Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

ZAŠTO jednodnevna kirurgija?

Za bolesnika:

 • liječenje kroz jednodnevnu kirurgiju najmanje utječe na život
 • smanjenje vrijeme čekanja na obradu za operativni zahvat
 • zdrastveni djelatnici su bolje fokusirani na samog bolesnika
 • minimalno invazivni zahvati
 • zadovoljstvo.

Za osoblje:

 • uključeno u potpunosti u liječenje bolesnika
 • poboljšane mogućnosti edukacije
 • uključenost u prijeoperacijsku obradu, anesteziološki pregled, pripremu za operativni zahvat i otpust bolesnika.

Poboljšanje ishoda liječenja:

 • promovira brži oporavak
 • smanjuje rizik od intrahospitalne infekcije.

Bolja iskoristivost prostora i opreme:

 • unaprijed dobro osmišljen raspored i protokol operacija
 • smanjenje troška (bolesnik ne mora prenoćiti u bolnici)
 • povećava se broj slobodnih kreveta u postojećim uvjetima
 • smanjuje lista čekanja
 • smanjuje  se broj odgađanja operativnih zahvata.