Jezik
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
  document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

OPĆA PRAVILA:

 • Uzorak za mikrobiološku pretragu treba staviti u nepropusni spremnik, dobro ga zatvoriti  te napisati ime i prezime bolesnika i vrstu uzorka.
 • Uz uzorak se šalje i pripadajuća uputnica s podacima o bolesniku (ime i prezime, godina rođenja, dijagnoza, dosadašnja antimikrobna terapija) te vrsta tražene pretrage.
 • Uzorak je potrebno dostaviti u laboratorij što prije (unutar 2 sata od uzimanja). Ako to nije izvedivo, uzorak se može pohraniti na transportnoj podlozi (Stuart ili Amies za aerobne bakterije, Cary- Blair za stolice, a za anaerobne bakterije – anaerobne transportne podloge) ili se može pohraniti do 24 sata prema uputama u tablici.
 • Virusi mogu ostati stabilni do 3 dana na +4°C u transportnoj podlozi (Hanks)
 • Ne stavljati u frižider na +4° C:
 1. likvor (osim kod dijagnostike virusa )
 2. uzorke iz genitalnog trakta
 3. stolicu na Shigella spp
 4. uzorke iz oka i unutarnjeg uha
 5. hemokulture

( Mikroorganizmi posebno osjetljivi na okolišne uvjete: Shigella spp, Haemophilus influenzae, N. meningitidis , N. gonorrhoeae, anaerobi)

 • Rezultati mikrobiološke obrade kvalitetno uzetih, pohranjenih i transportiranih uzoraka pružit će klinički relevantnu informaciju koja će pomoći u postavljanu etiološke dijagnoze infekcije te određivanju optimalne antimikrobne terapije.
 • Nasuprot tome, neadekvatno uzet, pohranjen i transportiran uzorak može dovesti do nesigurnih ili klinički irelevantnih informacija koje mogu navesti liječnika na krive odluke

     Neprihvatljivi uzorci za mikrobiološku obradu:

 1. Bris dekubitalnog ulkusa, duboke rane, apscesa (uzeti aspirat ili bioptat tkiva)
 2. Bris nosa i nazofarinksa za određivanje etiologije sinuitisa i otitisa
 3. Vrh aspirat katetera; vrh urinarnog katetera

Upute za uzimanje, pohranu i transport ostalih uzoraka na mikrobiološku pretragu

ST – sobna temperatura
UZORAK KOMENTARTRANSPORTPOHRANA
Obrisak iz gornjeg dijela respiratornog sustava (ždrijelo, nos, nazofarinks) –bakteriološkiBris nosa – samo za detekciju kliconoštva ≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, ST
Obrisak iz gornjeg dijela respiratornog sustava (ždrijelo, nos, nazofarinks) –virološkiBris treba staviti u transportnu podlogu (Hanks)≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, +4°C
Uzorci iz donjeg dijela respiratornog sustava
(BAL, endotrahealni aspirat)
≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, 4°C
Iskašljaj (ekspektorirani)Isprati usnu šupljinu vodom i duboko se
iskašljati. Poželjno je prikupiti >1ml uzorka.
≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, 4°C
Iskašljaj (inducirani)Isprati usnu šupljinu vodom. Iskašljavanje se inducira inhalacijom zagrijane hipertonične fiziološke
otopine. Poželjno je prikupiti >1ml uzorka.
≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, ST
HemokultureVenepunkcija je najprikladnija metoda za uzimanje hemokultura. Preporuča se uzeti minimalno 2 seta s različitih mjesta venepunkcije s razmakom od 20 minuta ili 2 seta (iz CVK i periferije) istodobno. U odraslih osoba minimalni preporučeni volumen krvi za jedan set hemokultura je 20 ml (10 ml u aerobnu i 10 ml u anaerobnu bočicu)≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, ST
Intravaskularni kateteri < 15 min, ST< 2sata , +4
Cerebrospinalni likvorMinimalna količina potrebna za bakteriološku dijanostiku je 1 ml.
U slučaju sumnje na meningitis preporuča se uzeti i hemokulture.
< 15 min, ST≤ 24 sata, ST
Tjelesne tekućine (pleuralna, sinovijalna peritonealna, perikardijalna, …) i drugi punktatiMinimalna količina potrebna za bakteriološku dijagnostiku je 1 ml. Uzorak staviti u sterilnu epruvetu s čepom ili u bočicu za hemokulturu.< 15 min, ST≤ 24 sata, ST Perikardijalna tekućina i tekućine za mikološku obradu trebaju se pohraniti na +4°C
Srednje uhoUzorak se uzima timpanocentezom a kod perforiranog bubnjića uzima se bris dreniranog sadržaja ≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, ST
Vanjsko uhoPrije uzimanja uzorka potrebno je navlaženim brisom odstraniti debris≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, +4°C
Obrisak spojnice okaUzeti bris oba oka ≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, ST
Uzorci iz ženskog genitalnog trakta ≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, ST
UrinSpolovilo oprati sapunom i vodom ili u ambulantnim uvjetima sterilnom fiziološkom otopinom.
Prvi mlaz ispustiti, a srednji uhvatiti u
sterilnu posudu. Posudu u koju se prikupio urin čvrsto zatvoriti da ne dođe do izljevanja i kontaminacije urina.
≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, +4°C
Urin-kateter70% alkoholom dezinficirati mjesto na kateteru na kojem će se iglom i špricom uzeti 5-10 ml urina te prebaciti u sterilnu epruvetu. Urin iz urinarne vrećice neprihvatljiv je za kultivaciju.≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, +4°C
Stolica
(bakteriološki)
≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, +4°C
Stolica (virološki)≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, +4°C
Stolica na C.difficileTestiranje se radi samo na proljevastim stolicama. Retestiranje u svrhu provjere uspješnosti terapije nije indicirano.≤ 1 sat, ST≤ 24 sata,+4°C
Obrisak rektumaZa detekciju kolonizacije MDR mikroorganizmima≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, ST
Bris površinske rane ili kožne promjenePrije uzimanja uzorka ukloniti površinsku mikrofloru, kraste i obilni sekret. Uzeti dva brisa navlažena u fiziološkoj otopini s dna rane ili rubova rane uz zdravo tkivo (jedan bris služi za izradu mikroskopskog preparata, a drugi za kulturu)≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, ST
Uzorci iz dubokih rana, apscesa, fistula, ulkusa i dekubitusaTkivo ili aspirat bolji je uzorak od brisa rane. ≤ 2 sata, ST≤ 24 sata, ST
Tkivo (bioptati) Dodati nekoliko kapi fiziološke otopine preko površine tkiva da se mali komadi tkiva zadrže vlažnima. ≤ 15 min, ST≤ 24 sata, ST

Literatura

 1. Murray P.R.; Baron E.J.; Pfaller M.A.; Tenover F.C.; Yolken R.H.; Manual of Clinical Microbiology, 11.izdanje ASM Press Washington; 2015.
 2. EMCM 2012, European Manual of Clinical Microbiology (1st edition)
wave