Jezik
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )

Pretražite naše stranice

Veličina slova
A A A
Tema
Webmail
A A A
(01) 290 2444
    document.getElementById( "lang_choice_1" ).addEventListener( "change", function ( event ) { location.href = event.currentTarget.value; } )
v. d. Pročelnice Zavoda prim. dr. sc. Karolina Dobrović, dr. med. tel: (01) 290 2760 email: procelnik.mkb@kbd.hr
Glavna inženjerka Zavoda Ivana Renić, bacc. med. lab. diagn. tel: (01) 290 3779 email: glinz.mkb@kbd.hr

Mikrobiološka djelatnost u KB Dubrava djeluje od samog osnutka bolnice kao nastavak mikrobiološkog laboratorija koji je do tada djelovao u sklopu Vojne bolnice u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Kroz godine, mikrobiološki laboratorij se razvija, mijenja nazive i lokacije unutar bolnice, ali neprekinuto sudjeluje u dijagnostici i liječenju infekcija bolničkih i izvanbolničkih bolesnika istočnoga dijela grada, uz kontinuirano uvođenje novih suvremenih dijagnostičkih metoda.Mikrobiološka djelatnost u KB Dubrava djeluje od samog osnutka bolnice kao nastavak mikrobiološkog laboratorija koji je do tada djelovao u sklopu Vojne bolnice u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Kroz godine, mikrobiološki laboratorij se razvija, mijenja nazive i lokacije unutar bolnice, ali neprekinuto sudjeluje u dijagnostici i liječenju infekcija bolničkih i izvanbolničkih bolesnika istočnoga dijela grada, uz kontinuirano uvođenje novih suvremenih dijagnostičkih metoda…

Više >

Novosti

Ponovno uspostavljanje mikrobiološke djelatnosti u KB Dubrava

Nakon više od tri godine, Zavod za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije ponovno je počeo s radom 2. listopada 2023. godine. Laboratorijska djelatnost Zavoda bit...